44. Rutenium (Ru)

43. Teknetium (Tc) <— 44. Rutenium (Ru) —> 45. Rodium (Rh)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rutenium
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruthenium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 101.07 u
Utseende: Silvrig metallisk

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 12.45 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 10.65 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 2 607 K (2 334 °C)
Kokpunkt: 4 423 K (4 150 °C)
Molvolym: 8,17 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 24 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 595 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 24.06 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 130 (178) pm
Kovalent radie: 126 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Kr] 4d7 5s1
e per skal: 2, 8, 18, 15, 1

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: −4, −2, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
Oxider (basicitet): (svag syra)
Elektronegativitet (Paulingskalan): 2,2

Diverse

Kristallstruktur: Hexagonal
Ljudhastighet: 5 970 m/s
Värmeledningsförmåga: 117 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 13,7×106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: 71 nΩ⋅m (at 0 °C)
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: +39×10−6 cm3/mol (298 K)
Youngs modul: 447 GPa
Skjuvmodul: 173 GPa
Kompressionsmodul:
Bulks modul: 220 GPa
Poissons konstant: 0.30
Mohs hårdhet: 6,5
Brinells hårdhet: 2160 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7440-18-8

Isotoper

Iso­topFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
96Ru5.54%Stabil
97Ru{syn}2.9 dε
γ
97Tc
98Ru1.87%Stabil
99Ru12.76%Stabil
100Ru12.60%Stabil
101Ru17.06%Stabil
102Ru31.55%Stabil
103Ru{syn}39.26 dβ
γ
103Rh
104Ru18.62%Stabil
106Ru{syn}373.59 dβ106Rh

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_ruthenium


Rutenium

Rutenium är ett metallisktgrundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller med kemiskt tecken. Ru och atomnummer 44. Rutenium är även en restprodukt från fissioneraduran-235.

Historia

Rutenium upptäcktes av den ryske kemisten Karl Ernst Claus 1844 och var den sjätte och sista av platinametallerna som upptäckts. Namnet rutenium kommer från nylatinets Ruthenia (Rutenien).

Förekomst och framställning

Rutenium förekommer endast med ca 0,004 ppm i naturen och tillsammans med andra platinametaller, t. ex. som legering med iridium. Det kan framställas ur anodslam, en biprodukt vid rening av råkoppar.

Separationen från andra metaller sker genom destillation av rutenium(VIII)oxid och metallen utvinns genom reduktion av (NH4)3RuCl6 med vätgas.

Ca 12 ton rutenium produceras varje år med en beräknad total tillgång av 5 000 ton i världen.

Användning

Rutenium används inom kemisk industri, t. ex. som katalysator vid syntes av långkedjiga kolväten och inom elektronikindustrin till hårda kontaktlegeringar. Vidare används rutenium till smycken, pennspetsar, glödtrådar och keramikglasyrer. Rutenium är också en viktig komponent i Grätzel-celler, en typ av solcell.

H-fraserH228
P-fraserP210
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*