Psykofarmaka jag har testat

Abilify (Aripirazol), neuroleptika – 💊Biverkningar: Apati, känslokyla, tillbakadragenhethttps://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607011416 Akineton (Biperiden), mot extrapyramidala biverkningar orsakade av neuroleptika – 💊Biverkningar: Psykos, paranoiahttps://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600130000048 Atarax (Hydroxizin), ångestdämpande – 💊💊💊Biverkningar: –https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19570405000021 Aurorix (Moklobemid), antidepressiv – 💊💊💊Biverkningar: –https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000096 Concerta (Metylfenidat), för ADD – 💊💊💊Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheterhttps://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20021101000328 Dormicum (Midazolam), sömnmedel – 💊💊💊Biverkningar: –https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000225000223 Efexor (Venlafaxin) – 💊💊💊💊💊Biverkningar: Svettningar, sexuella problemhttps://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19970822000046 Elvanse (Dexamfetamin), …
Fortsätt läsa Psykofarmaka jag har testat

Mat och ätstörningar

En del har säkert noterat att jag äter väldigt onyttigt, och samma sak veckor i sträck. Jag har en form av ätstörning, inte anorexi, det är väl mer åt bulimihållet. Men inte riktigt ändå. Jag äter för det mesta ingenting, eller väldigt lite på hela dagen. Men sent på kvällen, precis innan jag ska lägga …
Fortsätt läsa Mat och ätstörningar