Medicinguide

Psykmediciner jag har testat

Abilify (Aripirazol), neuroleptika – ?
Biverkningar: Apati, känslokyla, tillbakadragenhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607011416

Akineton (Biperiden), mot extrapyramidala biverkningar orsakade av neuroleptika – ?
Biverkningar: Psykos, paranoia
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600130000048

Atarax (Hydroxizin), ångestdämpande – ???
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19570405000021

Aurorix (Moklobemid), antidepressiv – ???
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000096

Concerta (Metylfenidat), för ADD – ???
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20021101000328

Dormicum (Midazolam), sömnmedel – ???
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000225000223

Efexor (Venlafaxin) – ?????
Biverkningar: Svettningar, sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19970822000046

Elvanse (Dexamfetamin), för ADD – ???
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20140730000124

Esucos (Dixyrazin), neuroleptika – ????
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19640930000022

Fenemal (Fenobarbital), lugnande – ???
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731109000056

Fontex (Fluoxetin), antidepressiv – ???
Biverkningar: – Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19961108000027

Haldol (Haroperidol), neuroleptika – ????
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19611229000030

Halcion (Triazolam), insomningsmedel – ???
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19861212000015

Heminevrin (Klometiazol), lugnande – ?
Biverkningar: Stickningar i ansiktet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19680209000025

Imovane (Zopiklon), insomningsmedel – ?????
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910816000058

Inderal (Propranolol), ångestdämpande – ???
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19651125000031

Iktorivil (Klonazepam), lugnande – ?????
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19741101000060

Leponex (Klozapin), neuroleptika – ?
Biverkningar: Psykos, rädsla
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19890317000026

Lergigan (Prometazin), lugnande – ???
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19530228000028

Lyrica (Pregabalin), lugnande – ?????
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607000731

Melatonin (Melatonin), sömnmedel – ????
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20170420000059

Modiodal (Modafinil), uppiggande – ????
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20011005000203

Mogadon (Nitrazepam), sömnmedel – ???
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670509000016

Neurontin (Gabapentin), lugnande – ??
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000010

Nozinan (Levomepromazin), neuroleptika – ?
Biverkningar: Medvetslöshet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19590602000051

Propavan (Propiomazin), Sömnmedel – ????
Biverkningar: Dåsighet på morgonen
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600628000017

Remeron (Mirtazapin), antidepressiv – ???
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000132

Risperdal (Risperidon), neuroleptika – ??
Biverkningar: Viktuppgång, trötthet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19931230000028

Rohypnol (Flunitrazepam), sömnmedel – ???
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19880205000146

Seroquel (Quetiapin), neuroleptika – ??
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20080416000041

Seroxat (Paroxetin), antidepressiv – ??
Biverkningar: – Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910620000077

Stesolid (Diazepam), lugnande – ????
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670228000038

Stilnoct (Zolpidem), insomningsmedel – ????
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000064

Sobril (Oxazepam), lugnande – ???
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731214000088

Tegretol (Karbamazepin), lugnande – ??
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19650902000011

Temesta (Lorazepam), lugnande – ????
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19800125000040

Theralen (Alimemazin), sömnmedel – ?????
Biverkningar: Dåsighet på morgonen, muntorrhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19630202000034

Xanor (Alprazolam), lugnande – ?????
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19860425000102

Zeldox (Ziprasidon), neuroleptika – ??
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19980610000011

Zyprexa (Olanzapin), neuroleptika – ??
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19960927000102