Viktiga formler

Atomens uppbyggnad A = MasstaletZ = Antal protoner, atomnumretN = Antal neutroner Måttenheter m = Massa (kg)M = Molmassa (g/mol)n = Substansmängd (mol)c = Koncentration (kg/dm3) (mol/dm3)V = Volym (dm3,liter)ρ = Densitet (kg/dm3)T = … [Continue reading]

Labbrapporter

Skoluppgift:Kemi A - Laboration 1 - Separera ämnen, homogen och heterogen blandninghttp://richardhandl.com/files/Kemi/Laboration%201%20-%20Separera%20%C3%84mnen.docx … [Continue reading]

Psykofarmaka

Jag är i behov av flera mediciner och är inte främmande för att prova nya. Jag tror alltid det finns någon som verkar bättre o det kommer nya titt som tätt. Men nu är jag nöjd o har jag en helt ok cocktail. Man ska naturligtvis hålla sig till minsta … [Continue reading]

Linuxprogram

Samlar lite snabbkommandon för att ominstallera program i mitt Linux-system om jag återställer det. Så slipper jag googla runt nästa gång... För Debian, Ubuntu, Mint, m.m. Drivrutiner, codecs m.m Restricted areas (mediacodecs, m.m)sudo apt … [Continue reading]