5. Bor (B)

4. Beryllium (Be) <— 5. Bor (B) —> 6. Kol (C)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bor
https://en.wikipedia.org/wiki/Boron

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 9,0121831 10,81 [10,806–10,821] u
Utseende: Svart–brun

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 2,08 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 2 349 K (2 076 °C)
Kokpunkt: 4 203 K (3 930 °C)
Molvolym: 4,39 × 10−6 m3/mol
Smältvärme: 50,2 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 508 kJ/mol
Specifik värmekapacitet: 1 260 J/(kg × K)
Molär värmekapacitet: 11,087 J/(mol × K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 90 pm
Kovalent radie: 84 pm
van der Waalsradie: 192 pm
Arbetsfunktion: 4,45 eV

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [He] 2s2 2p1
e per skal: 2, 3

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: -5, -1, 0, +1, +2, +3
Oxider (basicitet): B2O3 (svagt sur)
Elektronegativitet (Paulingskalan): 2,04
Elektronegativitet (Allenskalan): 2,051
Normalpotential: −1,97 V

Diverse

Kristallstruktur: Romboedrisk
Ljudhastighet: 16200 m/s
Termisk expansion: β-form: 5–7[10] µm/(m × K) (25 °C)
Värmeledningsförmåga: 27,4 W/(m × K)
Elektrisk konduktivitet: 1,0 × 10−4 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: 106 nΩ × m (20 °C)
Magnetism: Diamagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: −1,9 × 10−5
Kompressionsmodul: 320 GPa
Mohs hårdhet: 9½
Vickers hårdhet: 4,9 × 104 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7440-42-8
EG-nummer: 231-151-2
Pubchem: 5462311
RTECS-nummer: ED7350000

Historia

Namnursprung: Borax, ett mineral.
Upptäckt: Joseph Louis Gay-Lussac & Louis Jacques Thénard (30 juni 1808)
Första isolation: Humphry Davy (9 juli 1808)

Isotoper

IsotopFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
8B{syn}770 msβ+ + α2 4He
9B{syn}8,465 × 10−19 sp8Be
10B19,9 %Stabil
11B80,1 %Stabil
12B{syn}20,2 msβ
β + α
12C
8Be
13B{syn}17,33 msβ
β + n
13C
12C

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_boron


Bor

Bor (latin: borium) är ett halvmetallisktgrundämne med atomnummer 5 och kemiskt tecken B. Det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nära nog ogenomskinligt svartröda. Vid rumstemperatur är bor inte särskilt reaktivt. I naturen är bor ganska ovanligt, men koncentrerade bormineral har bildats genom naturlig indunstning av avstängda vattenmassor. Då förekommer bor som kernit eller borax (båda kristallvattenhaltiganatrium-borat-hydroxider), och dessa används för borutvinning.

Framställning

Amorft bor framställs genom reduktion av boroxid (B2O3) med alkalimetaller och dylika reaktiva metaller. Vill man ha ett rent bor upphettas borbromid eller borjodid (BBr3, BI3) mot en volframtråd upphettad till över 800° C.

Relativt orent bor erhålls genom reduktion av oxiden med magnesium, medan rent bor erhålls genom reduktion av bortriklorid med vätgas i gasfas.

Historia

Den svenska kemisten Torbern Bergman upptäckte 1785 att den välkända reaktionsprodukten mellan borax och mineralsyror i sig var en syra, som han gav namnet boraxsyra, senare benämnd borsyra.

Bor i mycket oren form framställdes 1808 av fransmännen Louis Joseph Gay-Lussac och Louis Jacques Thénard, och samtidigt av engelsmannen Humphry Davy.

1824 identifierade Jöns Jacob Berzelius bor som ett grundämne.

Användning

När man blandar borsyra och metanol bildas en ester som brinner med kraftigt grön färg

Rena borfiber används till optiska ljusfiber i forskningsvärlden, och industriellt till armering i flyg- och rymdfart.

Ganska stora mängder bor i amorf form används inom pyroteknik (fyrverkerier) som bränsle och för att göra lågan grön.

Väldigt rent bor används i halvledare och termistorer.

Borisotopen 10B är mycket bra på att absorbera neutroner och används därför i flera former i kärnkraftverk och andra kärntekniska tillämpningar.

Bor används i stållegeringar för att göra legeringarna hårdare och vid tillverkning av glas avsett att tåla stora variationer i temperatur.

De mycket hårda ämnena bornitrid och borkarbid, som framställs från bor, används bland annat som slipmedel och till skärande bearbetning. Bor förekommer också i den extremt hårda legeringen BAM (bor, aluminium, magnesium) som även har en friktion åtta gånger lägre än teflon.

I övrigt används borax för diverse rengöringsändamål och antiseptika.

H-fraserH302
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*