42. Molybden (Mo)

41. Niob (Nb) <— 42. Molybden (Mo) —> 43. Teknetium (Tc)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Molybden
https://en.wikipedia.org/wiki/Molybdenum

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 95,94 u
Utseende: Grå metallisk

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 10.28 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 9.33 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 2 896 K (2 623 °C)
Kokpunkt: 4 912 K (4 639 °C)
Trippelpunkt:
Kritisk punkt:
Molvolym: 9,38 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 32 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 598 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 24.06 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 145 pm
Kovalent radie: 145 pm
van der Waalsradie:
Elektronaffinitet:
Arbetsfunktion:

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Kr] 4d5 5s1
e per skal: 2, 8, 18, 13, 1

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
Oxider (basicitet): (stark syra)
Elektronegativitet (Paulingskalan): 2.16

Diverse

Kristallstruktur: kubisk rymdcentrerad tätpackning (bcc)
Ljudhastighet: 5400 m/s
Termisk expansion: 4.8 µm/(m⋅K) (at 25 °C)
Värmeledningsförmåga: 138 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 18,7×106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: 53,4 nΩ⋅m (at 20 °C)
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: +89.0×10−6 cm3/mol (298 K)
Youngs modul: 329 GPa
Skjuvmodul: 126 GPa
Bulks modul: 230 GPa
Poissons konstant: 0.31
Mohs hårdhet: 5,5
Vickers hårdhet: 1400–2740 MPa
Brinells hårdhet: 1370–2500 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7439-98-7

Historia

Upptäckt: Carl Wilhelm Scheele (1778)
Första isolation: Peter Jacob Hjelm (1781)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
92Mo14.65%Stabil
93Mo{syn}4×103 yε93Nb
94Mo9.19%Stabil
95Mo15.87%Stabil
96Mo16.67%Stabil
97Mo9.58%Stabil
98Mo24.29%Stabil
99Mo{syn}65.94 hβ
γ
99mTc
100Mo9.74%7.8×1018 yββ100Ru

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_molybdenum


Molybden

Molybden är ett metalliskt grundämne. Molybden framställdes i ren form första gången 1781 av den svenske kemisten Peter Jakob Hjelm. Tekniskt framställs det genom att molybdenglans oxideras till molybdentrioxid som efter rening reduceras med vätgas. Slutprodukten blir molybden i pulverform.

Namnet molybden kommer av molybdos, som betyder bly på klassisk grekiska, eftersom de båda metallerna påminner om varandra.

Egenskaper

Molybden har en bland de högsta smältpunkterna av alla grundämnen. Rent molybden är vitt eller silverfärgat. Metallen är hård men plastiskt formbar. Den är beständig mot luft och vatten vid vanlig temperatur men löses av oxiderande syror.

Förekomst

Molybden förekommer naturligt främst i Molybdenglans och Wulfenit. Den är en tämligen sällsynt metall och halten i jordskorpan är ca 14 ppm.

Molybden finns i flertalet levande organismer och är en viktig beståndsdel i många olika enzymer, särskilt nitrogenas.

Användning

Molybden används även i legeringar, speciellt för att höja styrkan och värmetåligheten i olika stålsorter. Molybden är även korrosionsbeständigt, och syrabeständigt, men oxideras vid kraftig upphettning till molybenntrioxid.

Molybdendisilicid är ett motståndsmaterial med hög smältpunkt som är kemiskt motståndskraftigt. Det används därför i ugnar för mycket höga temperaturer och marknadsförs bland annat under namnen Kanthal Super, I Squared R Moly-D och Schupp MolyCom.

Ammoniummolybdat används inom analysen som ett känsligt reagens på fosfor- och arseniksyra.

H-fraserH228, H361
P-fraserP201, P202, P210, P280, P308 + P313, P405, P501
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*