62. Samarium (Sm)

61. Prometium (Pm) <— 62. Samarium (Sm) —> 63. Europium (Eu)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Samarium
https://en.wikipedia.org/wiki/Samarium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 150,36 u
Utseende: Silvervit

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 7.52 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 7.16 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 1 345 K (1 072 °C)
Kokpunkt: 2 076 K (1 803 °C)
Molvolym: 19,98 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 8,63 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 166,4 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 29.54 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 185 (238) pm
Kovalent radie: 166 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Xe] 4f6 6s2
e per skal: 2, 8, 18, 24, 8, 2

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: 0 +1, +2, +3
Oxider (basicitet): Mild bas
Elektronegativitet (Paulingskalan): 1.17

Diverse

Kristallstruktur: rombisk
Ljudhastighet: 2 130 m/s
Termisk expansion: (r.t.) (α, poly) 12.7 µm/(m⋅K)
Värmeledningsförmåga: 13.3 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 0,956·106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: (r.t.) (α, poly) 0.940 µΩ⋅m
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: +1860.0×10−6 cm3/mol (291 K)
Youngs modul: α form: 49.7 GPa
Skjuvmodul: α form: 19.5 GPa
Bulks modul: α form: 37.8 GPa
Poissons konstant: α form: 0.274
Vickers hårdhet: 410–440 MPa
Brinells hårdhet: 440–600 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7440-19-9

Historia

Namnursprung: after the mineral samarskite (itself named after Vassili Samarsky-Bykhovets)
Upptäckt: Lecoq de Boisbaudran (1879)
Första isolation: Lecoq de Boisbaudran (1879)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
144Sm3.08%Stabil
145Sm{syn}340 dε145Pm
146Sm{syn}6.8×107 yα142Nd
147Sm15.00%1.06×1011 yα143Nd
148Sm11.25%7×1015 yα144Nd
149Sm13.82%Stabil
150Sm7.37%Stabil
151Sm{syn}90 yβ151Eu
152Sm26.74%Stabil
153Smsyn46.284 hβ153Eu
154Sm22.74%Stabil

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_samarium


Samarium

Samarium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.

Egenskaper

Metalliskt samarium anlöper snabbt luft och täcks då av ett skyddande hydroxid- eller karbonatskikt. Färska snittytor är silvergrå.

Förekomst

Samarium förekommer tillsammans med cerium i mineralen orthit, bastnäsit och monazit samt i högre halter i samarskit. Av ämnet är 18 isotoper kända varav sju förekommer naturligt.

Användning

Samarium används tillsammans med kobolt för att skapa starka permanentmagneter. Ämnet används även för dopning av maser- och laserkristaller av kaliumfluorid samt som absorptionsmedel för neutroner i kärnreaktorer, och som katalysator m. m.

H-fraserH228, H261, H373
P-fraserP210, P231 + P232, P422

Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*