Antidepressiva

Antidepressiva

Antidepressiva läkemedel är mycket vanliga nuförtiden, och de vanligaste är de s.k SSRI-preparaten. Jag avskyr benämningen ”lyckopiller”…


Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare


Selektiva serotoninåterupptagshämmare


Tetracykliska antidepressiva


Modifierade cykliska antidepressiva


Monocykliska antidepressiva


MAO-hämmare, ickeselektiva


MAO-hämmare, selektiva typ A-hämmare


Övriga antidepressiva medel

Speak Your Mind

*