Lista över partiklar

Partiklar i fysiken
Elementarpartiklar
FermionerKvarkaru · u · d · d · c · c · s · s · t · t · b · b
FermionerLeptonere · e+ · μ · μ+ · τ · τ+
FermionerLeptonerNeutrinoνe · νe · νμ · νμ · ντ · ντ

BosonerGaugeW och ZW±  · Z
BosonerGauge γ · g ·
BosonerSkalar H0

Övriga – Spöken

HypotetiskaSuperpartnerGauginoGluino · Gravitino
HypotetiskaSuperpartner – Övriga – Higgsino · Neutralino · Chargino · Axino · Sfermion (Stoppkvark)
Hypotetiska – Övriga – Planckpartikel · A0 · Dilaton · G · Majoron · Majoranafermion · m · Takyon · Leptoquark · X · Y · W’ · Z’ · Sterilneutrino · Preon
Sammansatta partiklarHadronerBaryoner / HyperonerN (p · p · n · n) · Δ · Λ · Σ · Ξ · Ω
HadronerMesoner / Kvarkonia π · ρ · η · η′ · φ · ω · J/ψ · ϒ  · θ · K · B · D · T

Övriga – Atomkärna · Atom · Dikvark · Exotisk atom (Positronium · Muonium · Tauonium · Onia) · Superatom · Molekyl

HypotetiskaExotiska hadronerExotiska baryonerDibaryon · Pentakvark · Skyrmion
Hypotetiska –Exotiska mesonerGlueball · Tetrakvark
Hypotetiska – Övriga – Mesonisk molekyl · Pomeron
Andra klassifikationerHastigheten i förhållande till ljusetsTardion · Luxon
Hastigheten i förhållande till ljusets – Hypotetiska – Takyon · Superbradion
I närvaro av antipartiklarDiracfermion · Majoranafermion
KvasipartiklarDavydovsoliton · Dropleton · Exciton · Hål · Magnon · Fonon · Plasmaron · Plasmon · Polariton · Polaron · Roton · Trion
ListorBaryoner · Mesoner · Kvasipartiklar · Tidsaxel över partikelupptäckter

Speak Your Mind

*