Linuxövningar

Kommandon att lära sig

sudo (SUperuser DO) – kör som root
ls – (LiSt) listar kataloger och filer
cd – (Change Directory) – öppna katalog
echo – (ECHO) skriver en text
mkdir – (MaKe DIRectory) skapa en katalog
touch – (TOUCH) skapa en ny fil
rm – (ReMove) ta bort fil
rmdir – (ReMove DIRectory) – ta bort tomma kataloger
pwd – (Print Working Directory) visar vägen till den katalog man befinner sig i
cp – (CoPy) kopiera fil
mv – (MoVe) flytta fil
clear – (CLEAR) – tömmer fönster
man – (MANual) – visar manual till ett program
apt – (Advance Package Tool)
history – (HISTORY) – visar tidigare skriva fraser
reboot – (REBOOT) – startar om systemet
whoami (WHO AM I) visar vem man är inloggad som
passwd (PASSWorD)
cat
zip
unzip
wget
top
history
wc
chown
apt
reboot
chmod
grep
locate
hostname
df
netstat
fdisk
nano
alias
curl
diff
exit
find
finger
free
grep
groups
gzip
head
kill
less

more
ping
ps
shutdown
ssh
tail
tar
top
uname

Speak Your Mind

*