Mätenheter gällande radioaktivitet

När det gäller att mäta radioaktivitet och dess skadeverkningar finns det en hel djungel med enheter. Här kommer en kort introduktion.

Aktivitet (A)

Becquerel (Bq); https://en.wikipedia.org/wiki/Becquerel (SI-enhet)

Becquerel är kanske den enklaste enheten att mäta i. En Bq är helt enkelt 1 sönderfall per sekund, CPS (Count per Second). För att ta ett exempel så ligger en bit Americium på 0,26 µg från en brandvarnare. på ca 37 000 Bq, eller 37 kBq. Det blir alltså 37 000 sönderfall och därmed strålar per sekund. Bakgrundsstrålningen ligger på ca 35-40 Bq.

Curie (Ci); https://en.wikipedia.org/wiki/Curie_(unit)

Curie är en äldre enhet, som mäter samma som Becquerel, alltså antal sönderfall per sekund. 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq, det vill säga, 1 curie innebär 37 miljarder sönderfall per sekund. Måttet 1 curie definierades ursprungligen som aktiviteten i 1 gram radium.

Rutherford (Rd); https://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_(unit)

Används inte längre, men en Rd är lika med 1 000 000 Bq (1 MBq).

Exponering (X)

Roentgen; https://en.wikipedia.org/wiki/Roentgen_(unit)

Roentgen är en äldre enhet för att bestämma den elektriska landningen som frigörs vid exponering av gamma- eller röntgenstrålning.

Coulomb per kilogram (C/kg); https://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb (SI-enhet)

C/kg är ett mått på jonisering av luft på grund av joniserande strålning från fotoner ; det vill säga gammastrålar och röntgenstrålar.

Absorberad dos (D)

Gray (Gy); https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_(unit) (SI-enhet)

En Gray är lika med energin från strålning, 1 joule strålningsenergi per kilogram materia.

Erg per gram (erg/g); https://en.wikipedia.org/wiki/Erg

Erg är en äldre energienhet som motsvarar 10−7 joules (100 nJ). Enheten används inte längre.

Rad (rad); https://en.wikipedia.org/wiki/Rad_(unit)

Rad är en äldre enhet som motsvarar 100 erg/g eller 0,010 Gy.

Ekvivalent dos (H)

Sievert (Sv); https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert (SI-enhet)

Ekvivalent dos utgår från absorberad dos, som är absorberad strålningsenergi per massenhet i den bestrålade kroppen (J/kg = gray). Beroende på vilken typ av strålning det rör sig om kan den biologiska effekten variera stort för samma mängd absorberad strålningsenergi. Därför har man konstruerat en viktningsfaktor för strålningstypernas relativa biologiska effekt, den så kallade ”kvalitetsfaktorn”. Kvalitetsfaktorn för röntgen- beta- och gammastrålning är satt som 1, vilket ger värden på 5 – 20 för neutronstrålning (beroende på energi) och 20 för alfastrålning. Genom att multiplicera den absorberade energimängden för varje strålningstyp med respektive kvalitetsfaktor och summera termerna, får man den så kallade ekvivalenta dosen. Den ekvivalenta dosen anses vara proportionell mot sannolikheten för skada inom ett stort dosområde och för många olika sorters skador. Den är också användbar för alla sorters levande organismer.

Rem (rem); https://en.wikipedia.org/wiki/Roentgen_equivalent_man

Rem står för Roentgen equivalent man och är en äldre enhet för ekvivalent dos, 100 rem motsvarar 1 Sv.

Joniserande strålning, enheter

KvantitetEnhetSymbolHärledningÅrSI Ekvivalens
Aktivitet (A)becquerel
curie
rutherford
Bq
Ci
Rd
s−1
3.7 × 1010 s−1
106 s−1
1974
1953
1946
SI Enhet
3.7×1010 Bq
1,000,000 Bq
Exponering (X)coulomb per kilogram
röntgen
C/kg
R
C/kg of air
esu / 0.001293 g of air
1974
1928
SI Enhet
2.58 × 10−4 C/kg
Absorberad dos (D)gray
erg per gram
rad
Gy
erg/g
rad
J/kg
erg/g
100 erg/g
1974
1950
1953
SI Enhet
1.0 × 10−4 Gy
0.010 Gy
Ekvivalent dos (H)sievert
röntgen equivalent man
Sv
rem
J/kg × WR
100 erg/g x WR
1977
1971
SI Enhet
0.010 Sv
Effektiv dos (E)sievert
röntgen equivalent man
Sv
rem
J/kg × WR × WT
100 erg⋅g−1 × WR × WT
1977
1971
SI Enhet
0.010 Sv

Strålningstyps viktningsfaktor, WR

StrålningW R (tidigare Q )
röntgenstrålar , gammastrålar , beta-partiklar , myoner1
Neutroner, < 1 MeV2,5 + 18,2 e-1 ⁄6  ln2  (E)
Neutroner, 1 – 50 MeV5,0 + 17,0 e-1 ⁄6 ln2  (2·E)
Neutroner, > 50 MeV2,5 + 3,25 e-1 ⁄6  ln2  (0.04·E)
protoner , laddade pioner2
alfapartiklar , kärnklyvningsprodukter , tunga kärnor20

Vid beräkning av effektiv dos, tar man hänsyn till vad i/på kroppen som utsatts för strålning, WT, tabeller finns här; https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_dose_(radiation)

Speak Your Mind

*