Radioaktiva sönderfall

Här går jag igenom olika typer av kärnreaktioner som bidrar till den strålning som sänds ut från kärnan, när det sönderfaller. Jag vill på peka att det inte finns något som heter ”radioaktiv strålning”, utan det är materialet eller källan till strålningen som är radioaktivt. Strålningen kallas mer korrekt för joniserande strålning.

De tre vanligaste, som man får lära sig i grundskolan

SönderfallKärnreaktionStrålning som sänds utGenomträngning
α (alfa-sönderfall)En nuklid tappar 2 protoner och 2 neutronerα-strålning, 2 protoner och 2 neutroner, alltså en heliumkärna, en s.k α-partikelStoppas av ett papper
β (beta-sönderfall)En nuklid omvandlar en neutron till en proton och en elektron (och en antielektronneutrino)β-strålning, en elektron, en β-partikel samt en antielektronneutrinoStoppas av en tunn plåtskiva
γ (gamma-sönderfall)Sänds ut när atomkärnan blir exciterad, alltså typ ”orolig” med en massa överskottsenergi.γ-strålning, en högfrekvent foton.Stoppas av en tjock blyskiva.

Mindre kända sönderfall

SönderfallKärnreaktionStrålning som sänds utGenomträngning
ε (EC, elektroninfångning)En elektron fångas in från K- eller L-skalet och omvandlar en proton till en neutron och en neutrino.β-strålning, en elektron, en β-partikelStoppas av en tunn plåtskiva
εε (dubbel EC, elektroninfångning)Två elektroner fångas in från de närmaste skalen och omvandlar två protoner till två neutroner (och neutrinos)Dubbel β-strålning, två elektroner, två β-partiklarStoppas av en tunn plåtskiva
β+ (betaplus-sönderfall)En proton omvandlar till en positron till en neutron (och en elektronneutrino)β+-strålning, en positron, en β+-partikelStoppas av en tunn plåtskiva
β+β+ (dubbelt β+-sönderfall)Två protoner omvandlar till två positroner till två neutroner (och två elektronneutrinos)Dubbel β+-strålning, två positron, två β+-partiklarStoppas av en tunn plåtskiva
ββ (dubbelt betasönderfall)Två neutroner omvandlas till två protoner och två elektroner (och två antielektronneutrinos)Dubbel β-strålning, två elektroner, två β-partiklarStoppas av en tunn plåtskiva
SF (spontan fission)Atomkärnan delar sig i två mindre, ungefär lika stora nuklider plus enstaka nukleoner.VarierarVarierar
n (neutronsönderfall)En neutron lämnar atomkärnann-strålning, en neutronStoppas av 2-3 m betong
nn (dubbelt neutronsönderfall)Två neutroner lämnar kärnanDubbel n-strålning, en neutronStoppas av 2-3 m betong
p (protonsönderfall)En proton lämnar kärnanp-strålning, en protonStoppas av ett papper
pp (dubbelt protonsönderfall)Två protoner lämnar kärnanDubbel p-strålning, en protonStoppas av ett papper
CD (clustersönderfall)Kärnan sänder ut större partiklar än α-partiklarVarierarStoppas av ett papper

Speak Your Mind

*