Viktiga formler

Atomens uppbyggnad

A = Masstalet
Z = Antal protoner, atomnumret
N = Antal neutroner

Måttenheter

m = Massa (kg)
M = Molmassa (g/mol)
n = Substansmängd (mol)
c = Koncentration (kg/dm3) (mol/dm3 (Molar))
V = Volym (dm3,liter)
ρ = Densitet (kg/dm3)
T = Temperatur (K, Kelvin)
p = Tryck (Pa, Pascal)
E = Energi (J, Joule)

Räkna med substansmängd och molmassa

m = M * n
M = m / n
n = m / M

Räkna koncentration

n = c * V,
c = n / V
V = n / c

Räkna med pH/pOH

pH = −log (H+)
c(H+) = 10pH
pOH = −log (OH)
c(OH) = 10pOH

Allmänna gaslagen

p * V = n * R * T
V = n * R * T/p
p = n * R * T/V
Allmänna gaskonstanten; R = 8,3144621 J/mol/K

Bildningsentalpi och entropi

ΔH = förändring i entalpi
ΔH0 = förändring i entalpi vid standardtillstånd

ΔS = förändring i entropi
ΔS0 = förändring i entropi vid standardtillstånd

Kemisk jämvikt

K = Jämviktskonstanten
Q = Koncentrationskvoten, Reaktionskvot

K = Produkter/Reaktanter med koncentration, c, i Molar.

Vattnets protolyskonstant
Kw = 10-14 vid 25 °C
pKw = -log10Kw = 14 vid 25 °C

Ka = Syrakonstanten
pKa = −logKa
Ka= 10−pKa

Kb = Baskonstanten
pKb = −logKb
Kb= 10−pKb

Speak Your Mind

*