49. Indium (In)

48. Kadmium (Cd) <— 49. Indium (In) —> 50. Tenn (Sn)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Indium
https://en.wikipedia.org/wiki/Indium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 114,818 u
Utseende: Silveraktigt grå

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 7.31 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 7.02 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 429,75 K (157 °C)
Kokpunkt: 2 345 K (2 080 °C)
Trippelpunkt: 429.7445 K, ​~1 kPa
Kritisk punkt:
Molvolym: 15,76 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 3,263 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 231,5 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 26.74 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 155 (156) pm
Kovalent radie: 144 pm
van der Waalsradie: 193 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Kr] 4d10 5s2 5p1
e per skal: 2,8,18,18,3

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: −5, −2, −1, +1, +2, +3
Oxider (basicitet): (amfoterisk)
Elektronegativitet (Paulingskalan): 1,78

Diverse

Kristallstruktur: tetragonal
Ljudhastighet: 1 215 m/s
Termisk expansion: 32.1 µm/(m⋅K) (at 25 °C)
Värmeledningsförmåga: 81.8 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 11,6×106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: 83.7 nΩ⋅m (at 20 °C)
Magnetism: Diamagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: −64.0×10−6 cm3/mol (298 K)
Youngs modul: 11 GPa
Mohs hårdhet: 1,2
Brinells hårdhet: 8.8–10.0 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7440-74-6

Historia

Namnursprung:
Upptäckt: Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter (1863)
Första isolation: Hieronymous Theodor Richter (1864)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
111In{syn}2.8 dε111Cd
113In4.28%Stabil
115In95.72%4.41×1014 yβ115Sn

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_indium


Indium

Indium är ett mjukt metalliskt grundämne som bland annat används i elektronik, till exempel i bildskärmar.

Historik

Indium upptäcktes på spektroskopisk väg 1863 av de tyska kemisterna Ferdinand Reich och Theodor Richter i zinkblände från Freiberg i Sachsen och visades offentligt första gången i form av en halvkilosklump vid världsutställningen 1867. De undersökte egentligen talliumhalten i mineraler från Freiberg, men fann istället för talliums karakteristiska gröna linje en blå linje. Namnet kommer av ordet indigo, och syftar på den karakteristiska linjen i indiums spektrum.

Egenskaper

Indium är en silvervit, mjuk och formbar metall som är mjukare än bly och färgar av sig på papper. Den är lättsmält och i smält form väter indium en glasyta. Föreningar av metallen är till skillnad från föreningar av det närbesläktade grundämnet tallium, inte giftiga.

Metallen är beständig i luft, smidig och kan lätt skäras med kniv.

Framställning

Indium framställs ur koncentrat av zinkmalm, vilken efter rostning behandlas med svavelsyra varefter metallen utskiljs elektrolytiskt. Halten av indium i jordskorpan är ca 0,25 ppm.

Användning

Indium används i vissa legeringar, i blyfria lödlod, till vakuumförpackningar och tidigare även i lager i flygplansmotorer. Några indiumföreningar, t. ex. InAs, är halvledande och används inom elektroniken. Indiumgalliumaluminiumfosfid används i laserdioder.

H-fraserH372, H411
P-fraserP261, P274, P304 + P340, P314, P501
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*