Lawrencium

Generella egenskaper

Relativ atommassa:
Utseende:

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur):
Densitet (vid smältpunkten):
Aggregationstillstånd:
Smältpunkt:
Kokpunkt:
Trippelpunkt:
Kritisk punkt:
Molvolym:
Smältvärme:
Ångbildningsvärme:
Molär värmekapacitet:

Atomära egenskaper

Atomradie:
Kovalent radie:
van der Waalsradie:
Elektronaffinitet:
Arbetsfunktion:

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration:
e per skal:

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd:
Oxider (basicitet):
Elektronegativitet (Paulingskalan):
Elektronegativitet (Allenskalan):
Normalpotential:

Diverse

Kristallstruktur:
Ljudhastighet:
Termisk expansion:
Värmeledningsförmåga:
Elektrisk konduktivitet:
Elektrisk resistivitet:
Magnetism:
Magnetisk susceptibilitet:
Youngs modul:
Skjuvmodul:
Kompressionsmodul:
Bulks modul:
Poissons konstant:
Mohs hårdhet:
Vickers hårdhet:
Brinells hårdhet:

Identifikation

CAS-nummer:
EG-nummer:
Pubchem:
RTECS-nummer:

Historia

Namnursprung:
Förutsägelse:
Upptäckt:
Första isolation:

Isotoper

Speak Your Mind

*