76. Osmium (Os)

75. Rhenium (Re) <— 76. Osmium (Os) —> 77. Iridium (Ir)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Osmium
https://en.wikipedia.org/wiki/Osmium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 190,23 u
Utseende: Blåaktigt grå

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 22.59 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 20 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 3 306 K (3 033 °C)
Kokpunkt: 5 285 K (5 012 °C)
Molvolym: 8,42 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 31,8 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 627,6 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 24.7 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 130 (185) pm
Kovalent radie: 128 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Xe] 4f14 5d6 6s2
e per skal: 2, 8, 18, 32, 14, 2

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
Oxider (basicitet): Svag syra

Diverse

Kristallstruktur: Hexagonal
Ljudhastighet: 4 950 m/s
Termisk expansion: 5.1 µm/(m⋅K) (at 25 °C)
Värmeledningsförmåga: 87.6 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 10,9 × 106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: 81.2 nΩ⋅m (at 0 °C)
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: 11×10−6 cm3/mol
Skjuvmodul: 222 GPa
Bulks modul: 462 GPa
Poissons konstant: 0.25
Mohs hårdhet: 7
Vickers hårdhet: 300 MPa
Brinells hårdhet: 293 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7440-04-2

Historia

Upptäckt och första isolation: Smithson Tennant (1803)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
184Os0.02%Stabil
185Os{syn}93.6 dε185Re
186Os1.59%2.0×1015 yα182W
187Os1.96%Stabil
188Os13.24%Stabil
189Os16.15%Stabil
190Os26.26%Stabil
191Os{syn}15.4 dβ191Ir
192Os40.78%Stabil
193Os{syn}30.11 dβ193Ir
194Os{syn}6 yβ194Ir

Osmium

Osmium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen tunga platinametaller. Det används som katalysator och i legeringar. Ämnet upptäcktes 1804 av den engelske kemisten Tennant.

Egenskaper och användning

Osmium har den högsta naturliga densiteten av alla grundämnen. Osmium är en spröd, extremt hård, blågrå metall. Bland annat på grund av sin stora hårdhet används metallen inom tekniken till exempelvis reservoarpennor och nålar för tonhuvud samt som katalysatorer och lageraxlar.

Osmium har fått sitt namn från grekiskans osmí som betyder ”lukt”. När osmium reagerar med syre i luften bildas osmiumtetroxid OsO4, som är giftig, illaluktande och frätande.

Förekomst

Osmium är sällsynt förekommande i naturen, men kan hittas naturligt legerat med iridium (s.k. iridosmium eller osmiridium) i flodsandsavlagringar i bl. a. Sydafrika, Uralregionen och Nordamerika.

Historia

År 1804 upptäckte en vetenskapsman i London, Smithson Tennant, grundämnet osmium.

H-fraserH228, H315, H318, H335
P-fraserP210, P261, P280, P305 + P351 + P338
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*