45. Rodium (Rh)

44. Rutenium (Ru) <— 45. Rodium (Rh) —> 46. Palladium (Pd)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rodium
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 102,90550 u
Utseende: Silvrigt vit metallisk

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 12.41 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 10.7 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 2 237 K (1 964 °C)
Kokpunkt: 3 968 K (3 695 °C)
Trippelpunkt:
Kritisk punkt:
Molvolym: 8,28 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 21,5 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 493 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 24.98 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 135 (173) pm
Kovalent radie: 135 pm
van der Waalsradie:
Elektronaffinitet:
Arbetsfunktion:

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Kr] 4d8 5s1
e per skal: 2, 8, 18, 16, 1

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
Oxider (basicitet): (amfoterisk)
Elektronegativitet (Paulingskalan): 2.28
Elektronegativitet (Allenskalan):
Normalpotential:

Diverse

Kristallstruktur: face-centered cubic (fcc)
Ljudhastighet: 4700 m/s (at 20 °C)
Termisk expansion: 8.2 µm/(m⋅K) (at 25 °C)
Värmeledningsförmåga: 150 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 21,1 × 106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: 43.3 nΩ⋅m (at 0 °C)
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet:
Youngs modul: 380 GPa
Skjuvmodul: 150 GPa
Bulks modul: 275 GPa
Poissons konstant: 0.26
Mohs hårdhet: 6
Vickers hårdhet: 1100–8000 MPa
Brinells hårdhet: 980–1350 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7440-16-6

Isotoper

Iso­topeAbun­danceHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
99Rh{syn}16.1 dε
γ
99Ru
101mRh{syn}4.34 dε
IT
γ
101Ru
101Rh
101Rh{syn}3.3 yε
γ
101Ru
102mRh{syn}3.7 yε
γ
102Ru
102Rh{syn}207 dε
β+
β
102Ru
102Ru
β− 102Pd
103Rh100%stable
105Rh{syn}35.36 hβ
γ
105Pd

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_rhodium


Rodium

Rodium är ett sällsynt metalliskt grundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller.

Historia

Rodium upptäcktes av engelsmannen William Hyde Wollaston år 1803 i råplatina. Rodium har fått sitt namn efter sina röda saltlösningar (grek. Rhodos, ros).

Egenskaper

Rodium är en silvervit, mycket hård metall. Den är olöslig i alla syror, men löslig i smält kaliumvätesulfat. Vid rödglödgning reagerar den långsamt med syre, klor eller brom, men ej med fluor, till trihalider.

Metallen är ett av de dyraste grundämnena som finns, med ett pris på 70 USD per gram (under 2010). Under 2008 låg priset på 353 USD per gram.

Förekomst och framställning

Rodium är ett av de mest sällsynta grundämnena och förekommer endast med ca 0,0001 ppm i naturen tillsammans med andra platinametaller, guld eller silver. Metallen kan framställas genom reduktion av [Rh(NH3) 5Cl]Cl2 eller Na3RhCl6 med vätgas.

Användning

Rodium används i katalytiska avgasrenare, samt tack vare sin stora hårdhet och extremt reflekterande yta också som exklusiv smyckesplätering kallad rodiering. Hårdheten och ämnets goda elektriska ledningsförmåga gör att rodium också används vid plätering inom elektronik.

Wilkinsons katalysator används inom organisk syntes vid katalytisk hydrogenering.

H-fraserH228
P-fraserP210
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*