Theralen-experimentet

Jag använder ett flytande sömnpreparat, Theralen, med det verksamma ämnet alimemazin i. Namnet Theralen är numera avregistrerat, men det finns kvar som Alimemazin Evolan och Alimemazin Orifarm.

Jag har sedan länge tagit mycket mer än vad jag behöver. Står 2-3 ml till kvällen o tog alltid maxdosen, ibland mer. Men man ska sträva efter minsta effektiva dos. Jag får även ta mindre doser dagtid för lugnande o stabiliserande effekt.

Mitt experiment kommer att vara några dagar, kanske en vecka, och målet ska vara att titrera fram rätt dos, som uppfyller alla följande 4 krav…

Somna
Tidigare låg jag i timmar innan jag somnade. Jag har nu insomningstabletter också, Imovane eller Zopiklon. Men en del av experimentet är att få rätt dos, för att somna snabbt utan insomningstabletterna.

Sova hela natten
Ibland vaknar jag flera gånger per natt o går upp o röker. Jag vill kunna sova hela natten utan uppvaknanden.

Vara pigg på morgonen
Jag har sedan länge sovit till 10-11 och varit så slö på förmiddagen… Men sedan några månader sen började jag gå upp tidigt. Jag vill vara pigg när jag vaknar, även om klockan bara är 07:00.

Ingen muntorrhet
En mycket vanlig biverkan av Theralen är att man blir helt torr i munnen på natten och morgonen vid högre doser. Men man slipper det vid lägre doser.

Jag tar även 4 mg Haldol, 0,5 mg Iktorivil och 3-9 mg Melatonin på kvällen. Det är viktigt att jag inte ändrar någon annan medicin under experimentet, inte heller morgonmedicinerna. Samt att jag inte tar det dagtid. Bestämmer att jag alltid tar 9 mg Melatonin under experimentet. Melatonin är ett naturligt hormon som finns i kroppen som styr bl.a sömn. Haldol är för att stabilisera mig, så att jag inte blir så paranoid o liknande. Iktorivil är ett lugnande medel som kanske påverkar sömnen liiite eftersom jag tar den på kvällen. Hade likna gärna kunnat tagit den på morgonen.

Så, då kör vi!


2021-07-22 – Dos: 3 ml (120 mg)
Tid vid intag: 20:45
Känner av det: 22:10
Somnar: 22:30
Antal uppvaknanden: 2
Vaknar (o går upp): 08:40
Muntorrhet: Ja, lite
Kommentar: Trodde jag skulle bli mer torr i munnen och vara slöare

2021-07-25 – Dos: 2 ml (80 mg)
Tid vid intag: 21:40
Känner av det: 22:15
Somnar: 23:30
Antal uppvaknanden: 5
Vaknar (o går upp): 08:00
Muntorrhet: Nej
Kommentar: Många uppvaknanden

2021-07-26 – Dos: 1,75 ml (70 mg)
Tid vid intag: 21:40
Känner av det: 22:30
Somnar: 23:30
Antal uppvaknanden: 2
Vaknar (o går upp): 06:10
Muntorrhet: Nej
Kommentar: Lagom dos

Interaktiva kemistudier o simulationer

Faser, tryck, temperatur


Atomens uppbyggnad


Elektronegativitet (bindning)

TestsidaClick on the button to copy

The document.execCommand() method is not supported in IE8 and earlier.

Organisk kemi 1

Alkaner

Endast enkelbindningar

Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan


Alkener

En dubbelbindning.

Eten, Propen, Buten, Penten, Hexen, Hepten, Okten, Nonen, Deken

Med två dubbelbindningar, se; Diener, t.ex Propadien, Butadien, Pentadien, Hexadien, Heptadien, Oktadien
Med tre dubbelbindningar, se; Triener, tex Butatrien, Pentatrien, Hexatrien, Heptatrien, Oktatrien


Alkyner

En trippelbindning.

Etyn, Propyn, Butyn, Pentyn, Hexyn, Heptyn, Oktyn, Nonyn, Dekyn

Med två trippelbindningar, se; Diyner, t.ex Butadiyn, Pentadiyn, Hexadiyn, Heptadiyn, Oktadiyn
Med tre trippelbindningar, se; Triyner


Cykloalkaner

Cykolopropan, Cyklobutan, Cyklopentan, Cyklohexan, Cykloheptan, Cyklooktan

Med en dubbelbindning, se; Cykloalkener, t.ex Cyklopropen, Cyklobuten, Cyklopenten, Cyklohexen
Cykloalkyner finns inte, eftersom en ringformig molekyl med trippelbindning är alltför instabil.


Envärda alkoholer

Metanol, Etanol, Propanol, Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Oktanol, Nonanol, Dekanol


Tvåvärda alkoholer, glykoler, dioler

Metandiol (Metylenglykol), Etandiol (Etylenglykol), 1,2-Propandiol (Propylenglykol), 1,4-Butandiol (Butylenglykol)


Trevärda alkoholer, glyceroler, trioler

Propantriol (Glycerol)


Ketoner

Dimetylketon (Aceton, Propanon), Metyletylketon (MEK, Butanon), Metylpropylketon (2-Pentanon)


Etrar

Dimetyleter, Dietyleter, Dipropyleter


Karboxylsyror

Myrsyra, Ättiksyra, Propionsyra, Smörsyra, Valeriansyra, Kapronsyra, Enantinsyra, Kaprylsyra, Pelargonsyra, Kaprinsyra


Några aromatiska kolväten, arener

Bensen, Naftalen, Antracen, Toluen, Xylen


Bensodiazepiner

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är läkemedel som används mot ångest, sömnsvårigheter och som kramplösande. De är väldigt beroendeframkallande, och det är det som jag håller på att trappa ner, för att sen försöka sluta helt med de. De fungerar utmärkt mot ångest, men man kan behöva höja dosen efter en tids användning, men det har jag själv sluppit.

Jag fick de runt år 2000 och det började med att jag tyvärr missbrukade de på egen hand. Men sedan höll psykiatrikerna med om att jag verkligen var i behov av de, så jag fick det under kontrollerade förhållanden och har skött mig sen dess. Annars är det populärt i missbrukarkretsar.

Men man kan alltid titta på kemin bakom de…
Det som tillverkarna (då menar jag inte läkemedelsbolagen, utan de lite mer skumma…) utnyttjar, är att de bara byter ut en atom eller grupp i molekylen, o vips, så har man en helt ny substans, som inte är olaglig.Preparat som verkar på samma sätt som bensodiazepiner

Dessa preparat, verkar på samma sätt som bensodiazepiner, men har en annan kemisk struktur. På 90-talet fick jag själv hur mycket Imovane (zopiklon) och Stilnoct (zolpidem) som helst, då man ansåg att de inte alls var beroendeframkallande. Men nu är man mer försiktig med dom.


Imidazopyridiner


Pyrazolopyrimidiner


Cyklopyrroloner


Bensodiazepinantagonister

Viktiga formler

Atomens uppbyggnad

A = Masstalet
Z = Antal protoner, atomnumret
N = Antal neutroner

Måttenheter

m = Massa (kg)
M = Molmassa (g/mol)
n = Substansmängd (mol)
c = Koncentration (kg/dm3) (mol/dm3 (Molar))
V = Volym (dm3,liter)
ρ = Densitet (kg/dm3)
T = Temperatur (K, Kelvin)
p = Tryck (Pa, Pascal)
E = Energi (J, Joule)

Räkna med substansmängd och molmassa

m = M * n
M = m / n
n = m / M

Räkna koncentration

n = c * V,
c = n / V
V = n / c

Räkna med pH/pOH

pH = −log (H+)
c(H+) = 10pH
pOH = −log (OH)
c(OH) = 10pOH

Allmänna gaslagen

p * V = n * R * T
V = n * R * T/p
p = n * R * T/V
Allmänna gaskonstanten; R = 8,3144621 J/mol/K

Bildningsentalpi och entropi

ΔH = förändring i entalpi
ΔH0 = förändring i entalpi vid standardtillstånd

ΔS = förändring i entropi
ΔS0 = förändring i entropi vid standardtillstånd

Kemisk jämvikt

K = Jämviktskonstanten
Q = Koncentrationskvoten, Reaktionskvot

K = Produkter/Reaktanter med koncentration, c, i Molar.

Vattnets protolyskonstant
Kw = 10-14 vid 25 °C
pKw = -log10Kw = 14 vid 25 °C

Ka = Syrakonstanten
pKa = −logKa
Ka= 10−pKa

Kb = Baskonstanten
pKb = −logKb
Kb= 10−pKb

Linuxövningar

Kommandon att lära sig

sudo (SUperuser DO) – kör som root
ls – (LiSt) listar kataloger och filer
cd – (Change Directory) – öppna katalog
echo – (ECHO) skriver en text
mkdir – (MaKe DIRectory) skapa en katalog
touch – (TOUCH) skapa en ny fil
rm – (ReMove) ta bort fil
rmdir – (ReMove DIRectory) – ta bort tomma kataloger
pwd – (Print Working Directory) visar vägen till den katalog man befinner sig i
cp – (CoPy) kopiera fil
mv – (MoVe) flytta fil
clear – (CLEAR) – tömmer fönster
man – (MANual) – visar manual till ett program
apt – (Advance Package Tool)
history – (HISTORY) – visar tidigare skriva fraser
reboot – (REBOOT) – startar om systemet
whoami (WHO AM I) visar vem man är inloggad som
passwd (PASSWorD)
cat
zip
unzip
wget
top
history
wc
chown
apt
reboot
chmod
grep
locate
hostname
df
netstat
fdisk
nano
alias
curl
diff
exit
find
finger
free
grep
groups
gzip
head
kill
less

more
ping
ps
shutdown
ssh
tail
tar
top
uname