72. Hafnium (Hf)

71. Lutetium (Lu) <— 72. Hafnium (Hf) —> 73. Tantal (Ta)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hafnium
https://en.wikipedia.org/wiki/Hafnium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 178.486(6) u
Utseende: Grå metallisk

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 0,08988 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 70 g/dm3 (fast: 76,3 g/dm3)
Densitet (vid kokpunkten): 70,99 g/dm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 2 506 K (2 233 °C)
Kokpunkt: 4 876 K (4 603 °C)
Molvolym: 13,44 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 24,06 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 575 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 25.73 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 155 (208) pm
Kovalent radie: 175±10 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Xe] 4f14 5d2 6s2
e per skal: 2, 8, 18, 32, 10, 2

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: −2, 0, +1, +2, +3, +4
Oxider (basicitet): Amfoterisk
Elektronegativitet (Paulingskalan): 1,3

Diverse

Kristallstruktur: Hexagonal
Ljudhastighet: 3 010 m/s
Termisk expansion: 5.9 µm/(m⋅K) (at 25 °C)
Värmeledningsförmåga: 23.0 W/(m⋅K)
Elektrisk resistivitet: 331 nΩ⋅m (at 20 °C)
Elektrisk konduktivitet: 3,12 × 106 A/(V × m)
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: +75.0×10−6 cm3/mol (at 298 K)
Youngs modul: 78 GPa
Skjuvmodul: 30 GPa
Bulks modul: 110 GPa
Poissons konstant: 0.37
Vickers hårdhet: 1520–2060 MPa
Brinells hårdhet: 1450–2100 MPa
Mohs hårdhet: 5,5

Identifikation

CAS-nummer: 7440-58-6

Historia

Namnursprung: Efter Hafnia. Latin for: Copenhagen, where it was discovered
Förutsägelse: Dmitri Mendeleev (1869)
Upptäckt och första isolering: Dirk Coster and George de Hevesy (1922)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
172Hfsyn1.87 yε172Lu
174Hf0.16%2×1015 yα170Yb
176Hf5.26%stable
177Hf18.60%stable
178Hf27.28%stable
178m2Hfsyn31 yIT178Hf
179Hf13.62%stable
180Hf35.08%stable
182Hfsyn8.9×106 yβ182Ta

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_hafnium


Hafnium

Hafnium är ett silvergrått metalliskt grundämne med kemiskt tecken Hf. Hafnium används i bland annat radiorör och glödlampor. Det återfinns i olika zirkoniummineral. Namnet kommer av Hafnia, som är det latinska namnet för Köpenhamn.

Grundämnet upptäcktes där 1923 av Dirk Coster och George de Hevesy sedan Niels Bohr med utgångspunkt från sin atomteori 1922 hade förutsagt dess existens.

Användning

Hafnium absorberar neutroner bra och används ibland i kärnkraftverk för att absorbera neutroner. Det kan också användas i legeringar med bland annat järn och titan.

Ett hafnium-baserat material är kandidat för en High-K-isolering som kommer att användas i framtida generationers processorer. High-K (kappa) = hög dielektrisk konstant (relativ permittivitet).

Intel och IBM har forskat inom området och har funnit att hafnium-baserade material är bättre isolatorer än kiseldioxid, vilket gör att man kan producera chip som är snabbare, mindre och mer energisnåla. Intel har nu börjat tillverka 45-nanometersprocessorer med hafnium.

Framställning och förekomst

Hafnium separeras från zirkonium (som har liknande egenskaper) genom vätske-vätske-extraktion.

I naturen förekommer hafnium i olika zirkoniummineral.

H-fraserH228
P-fraserP210, P240, P241, P280, P370 + P378
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*