71. Lutetium (Lu)

70. Ytterbium (Yb) <— 71. Lutetium (Lu) —> 72. Hafnium (Hf)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lutetium
https://en.wikipedia.org/wiki/Lutetium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 174,967 u
Utseende: Silvervit

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 9.841 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 9.3 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 1 936 K (1 663 °C)
Kokpunkt: 3 668 K (3 395 °C)
Molvolym: 17,78 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 18,6 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 355,9 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 26.86 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: empirical: 174 pm
Kovalent radie: 187±8 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Xe] 4f14 5d1 6s2
e per skal: 2, 8, 18, 32, 9, 2

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: 0, +1, +2, +3
Oxider (basicitet): Svag basisk oxid
Elektronegativitet (Paulingskalan): 1,27
Elektronegativitet (Allenskalan):

Diverse

Kristallstruktur: Hexagonal
Termisk expansion: poly: 9.9 µm/(m⋅K) (at r.t.)
Värmeledningsförmåga: 16.4 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 1,85·106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: poly: 582 nΩ⋅m (at r.t.)
Magnetism: Paramagnetisk
Youngs modul: 68.6 GPa
Skjuvmodul: 27.2 GPa
Bulks modul: 47.6 GPa
Poissons konstant: 0.261
Vickers hårdhet: 755–1160 MPa
Brinells hårdhet: 890–1300 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7439-94-3

Historia

Namnursprung: Efter Lutetia, Latin for: Paris, in the Roman era
Upptäckt: Carl Auer von Welsbach and Georges Urbain (1906)
Första isolation: Carl Auer von Welsbach (1906)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalf-life (t1/2)Decay modePro­duct
173Lu{syn}1.37 yε173Yb
174Lu{syn}3.31 yε174Yb
175Lu97.401%Stabil
176Lu2.599%3.78×1010 yβ176Hf

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_lutetium


Lutetium

Lutetium är ett grundämne som tillhör de sällsynta jordartsmetallerna. I enlighet med sin placering i det periodiska systemet tillhör lutetium övergångsmetallerna, men på grund av sina egenskaper placeras ämnet ofta bland lantanoiderna.

Ämnet kallades tidigare, särskilt i tysk litteratur, cassiopeium med kemiskt tecken Cp.

Namnet Lutetium kommer av Lutetia, det forntida namnet på Frankrikes huvudstad Paris; grundämnet upptäcktes 1907 av fransmannen Georges Urbain och oberoende av honom av österrikaren Auer von Welsbach.

Förekomst

I naturen förekommer lutetium i blandning med andra lantanoider, främst i mineralen monazit och gadolinit. Halten i jordskorpan är 0,8 ppm.

Användning

Den radioaktiva isotopen lutetium-177 kan användas för behandling av cancer. Genom att koppla lutetium-177 till bärarmolekylen oktreotat kan sammansättningen (kallad 177Lu-DOTATATE) användas för behandling av neuroendokrina tumörer.

H-fraserH228
P-fraserP210
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*