Theralen-experimentet

Jag använder ett flytande sömnpreparat, Theralen, med det verksamma ämnet alimemazin i. Namnet Theralen är numera avregistrerat, men det finns kvar som Alimemazin Evolan och Alimemazin Orifarm.

Jag har sedan länge tagit mycket mer än vad jag behöver. Står 2-3 ml till kvällen o tog alltid maxdosen, ibland mer. Men man ska sträva efter minsta effektiva dos. Jag får även ta mindre doser dagtid för lugnande o stabiliserande effekt.

Mitt experiment kommer att vara några dagar, kanske en vecka, och målet ska vara att titrera fram rätt dos, som uppfyller alla följande 4 krav…

Somna
Tidigare låg jag i timmar innan jag somnade. Jag har nu insomningstabletter också, Imovane eller Zopiklon. Men en del av experimentet är att få rätt dos, för att somna snabbt utan insomningstabletterna.

Sova hela natten
Ibland vaknar jag flera gånger per natt o går upp o röker. Jag vill kunna sova hela natten utan uppvaknanden.

Vara pigg på morgonen
Jag har sedan länge sovit till 10-11 och varit så slö på förmiddagen… Men sedan några månader sen började jag gå upp tidigt. Jag vill vara pigg när jag vaknar, även om klockan bara är 07:00.

Ingen muntorrhet
En mycket vanlig biverkan av Theralen är att man blir helt torr i munnen på natten och morgonen vid högre doser. Men man slipper det vid lägre doser.

Jag tar även 4 mg Haldol, 0,5 mg Iktorivil och 3-9 mg Melatonin på kvällen. Det är viktigt att jag inte ändrar någon annan medicin under experimentet, inte heller morgonmedicinerna. Samt att jag inte tar det dagtid. Bestämmer att jag alltid tar 9 mg Melatonin under experimentet. Melatonin är ett naturligt hormon som finns i kroppen som styr bl.a sömn. Haldol är för att stabilisera mig, så att jag inte blir så paranoid o liknande. Iktorivil är ett lugnande medel som kanske påverkar sömnen liiite eftersom jag tar den på kvällen. Hade likna gärna kunnat tagit den på morgonen.

Så, då kör vi!


2021-07-22 – Dos: 3 ml (120 mg)
Tid vid intag: 20:45
Känner av det: 22:10
Somnar: 22:30
Antal uppvaknanden: 2
Vaknar (o går upp): 08:40
Muntorrhet: Ja, lite
Kommentar: Trodde jag skulle bli mer torr i munnen och vara slöare

2021-07-25 – Dos: 2 ml (80 mg)
Tid vid intag: 21:40
Känner av det: 22:15
Somnar: 23:30
Antal uppvaknanden: 5
Vaknar (o går upp): 08:00
Muntorrhet: Nej
Kommentar: Många uppvaknanden

2021-07-26 – Dos: 1,75 ml (70 mg)
Tid vid intag: 21:40
Känner av det: 22:30
Somnar: 23:30
Antal uppvaknanden: 2
Vaknar (o går upp): 06:10
Muntorrhet: Nej
Kommentar: Lagom dos

Interaktiva kemistudier o simulationer

Faser, tryck, temperatur


Atomens uppbyggnad


Elektronegativitet (bindning)

TestsidaClick on the button to copy

The document.execCommand() method is not supported in IE8 and earlier.

Organisk kemi 1

Alkaner

Endast enkelbindningar

Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan


Alkener

En dubbelbindning.

Eten, Propen, Buten, Penten, Hexen, Hepten, Okten, Nonen, Deken

Med två dubbelbindningar, se; Diener, t.ex Propadien, Butadien, Pentadien, Hexadien, Heptadien, Oktadien
Med tre dubbelbindningar, se; Triener, tex Butatrien, Pentatrien, Hexatrien, Heptatrien, Oktatrien


Alkyner

En trippelbindning.

Etyn, Propyn, Butyn, Pentyn, Hexyn, Heptyn, Oktyn, Nonyn, Dekyn

Med två trippelbindningar, se; Diyner, t.ex Butadiyn, Pentadiyn, Hexadiyn, Heptadiyn, Oktadiyn
Med tre trippelbindningar, se; Triyner


Cykloalkaner

Cykolopropan, Cyklobutan, Cyklopentan, Cyklohexan, Cykloheptan, Cyklooktan

Med en dubbelbindning, se; Cykloalkener, t.ex Cyklopropen, Cyklobuten, Cyklopenten, Cyklohexen
Cykloalkyner finns inte, eftersom en ringformig molekyl med trippelbindning är alltför instabil.


Envärda alkoholer

Metanol, Etanol, Propanol, Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Oktanol, Nonanol, Dekanol


Tvåvärda alkoholer, glykoler, dioler

Metandiol (Metylenglykol), Etandiol (Etylenglykol), 1,2-Propandiol (Propylenglykol), 1,4-Butandiol (Butylenglykol)


Trevärda alkoholer, glyceroler, trioler

Propantriol (Glycerol)


Ketoner

Dimetylketon (Aceton, Propanon), Metyletylketon (MEK, Butanon), Metylpropylketon (2-Pentanon)


Etrar

Dimetyleter, Dietyleter, Dipropyleter


Karboxylsyror

Myrsyra, Ättiksyra, Propionsyra, Smörsyra, Valeriansyra, Kapronsyra, Enantinsyra, Kaprylsyra, Pelargonsyra, Kaprinsyra


Några aromatiska kolväten, arener

Bensen, Naftalen, Antracen, Toluen, Xylen


Bensodiazepiner

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är läkemedel som används mot ångest, sömnsvårigheter och som kramplösande. De är väldigt beroendeframkallande, och det är det som jag håller på att trappa ner, för att sen försöka sluta helt med de. De fungerar utmärkt mot ångest, men man kan behöva höja dosen efter en tids användning, men det har jag själv sluppit.

Jag fick de runt år 2000 och det började med att jag tyvärr missbrukade de på egen hand. Men sedan höll psykiatrikerna med om att jag verkligen var i behov av de, så jag fick det under kontrollerade förhållanden och har skött mig sen dess. Annars är det populärt i missbrukarkretsar.

Men man kan alltid titta på kemin bakom de…
Det som tillverkarna (då menar jag inte läkemedelsbolagen, utan de lite mer skumma…) utnyttjar, är att de bara byter ut en atom eller grupp i molekylen, o vips, så har man en helt ny substans, som inte är olaglig.Preparat som verkar på samma sätt som bensodiazepiner

Dessa preparat, verkar på samma sätt som bensodiazepiner, men har en annan kemisk struktur. På 90-talet fick jag själv hur mycket Imovane (zopiklon) och Stilnoct (zolpidem) som helst, då man ansåg att de inte alls var beroendeframkallande. Men nu är man mer försiktig med dom.


Imidazopyridiner


Pyrazolopyrimidiner


Cyklopyrroloner


Bensodiazepinantagonister

Viktiga formler

Atomens uppbyggnad

A = Masstalet
Z = Antal protoner, atomnumret
N = Antal neutroner

Måttenheter

m = Massa (kg)
M = Molmassa (g/mol)
n = Substansmängd (mol)
c = Koncentration (kg/dm3) (mol/dm3 (Molar))
V = Volym (dm3,liter)
ρ = Densitet (kg/dm3)
T = Temperatur (K, Kelvin)
p = Tryck (Pa, Pascal)
E = Energi (J, Joule)

Räkna med substansmängd och molmassa

m = M * n
M = m / n
n = m / M

Räkna koncentration

n = c * V,
c = n / V
V = n / c

Räkna med pH/pOH

pH = −log (H+)
c(H+) = 10pH
pOH = −log (OH)
c(OH) = 10pOH

Allmänna gaslagen

p * V = n * R * T
V = n * R * T/p
p = n * R * T/V
Allmänna gaskonstanten; R = 8,3144621 J/mol/K

Bildningsentalpi och entropi

ΔH = förändring i entalpi
ΔH0 = förändring i entalpi vid standardtillstånd

ΔS = förändring i entropi
ΔS0 = förändring i entropi vid standardtillstånd

Kemisk jämvikt

K = Jämviktskonstanten
Q = Koncentrationskvoten, Reaktionskvot

K = Produkter/Reaktanter med koncentration, c, i Molar.

Vattnets protolyskonstant
Kw = 10-14 vid 25 °C
pKw = -log10Kw = 14 vid 25 °C

Ka = Syrakonstanten
pKa = −logKa
Ka= 10−pKa

Kb = Baskonstanten
pKb = −logKb
Kb= 10−pKb

Labbrapporter

Skoluppgift:
Laboration 1 – Kemi 1; Separera ämnen, homogen och heterogen blandning
http://richardhandl.com/files/Kemi/Laboration%201%20-%20Separera%20%C3%84mnen.docx

Medicinering:
Laboration 2 – Tillverka fintritrering av klonazepam
http://richardhandl.com/files/Kemi/Laboration%202%20-%20Flytande%20Iktorivil.docx

Psykofarmaka

Jag är i behov av flera mediciner och är inte främmande för att prova nya. Jag tror alltid det finns någon som verkar bättre o det kommer nya titt som tätt. Men nu är jag nöjd o har jag en helt ok cocktail. Man ska naturligtvis hålla sig till minsta möjliga dos, så man får så lite biverkningar som möjligt. Jag blev intresserad av psykiatri och psykofarmaka efter ett tag när jag själv drabbades.

Jag har ätit bensodiazepiner i över 20 år dagligen och är beroende av dom, men jag håller på att trappa ner, framförallt bensodiazepinen klonazepam (Iktorivil). I 17 år har jag gått på 4 mg om dagen men har som tur är inte utvecklat någon tolerans mot dom, vilket annars är mycket vanligt o då slutar de hjälpa om man inte höjer dosen, o det funkar inte i längden att hålla på och höja hela tiden. Men beroende har jag blivit.

För 4 år sedan ville jag börja minska ner på den, då jag troligen har växt ifrån min GAD samt fick jag en ännu bättre medicin (Lyrica), o villkoret för att få Lyrica var att jag försöker sätta ut Iktorivilen. Idag ligger jag på 0,5 mg Iktorivil dagligen. Det är mycket jobbigt o svårt och kan vara livsfarligt att göra för stora steg i nertrappningen, därför har det tagit så lång tid. Nu ska jag stanna på 0,5 mg i minst ett halvår.

Jag har även tagit allt för hög dos Theralen för att sova på o det har funkat men har blivit dåsig på morgonen o helt torr i munnen. Men nu har jag hittat att 1,75 ml, motsvarande 70 mg, är en perfekt dos för mig. Sover bra och blir inte torr i munnen. Behöver sällan mina Imovane (insomningstablett) mer, och det är lika bra, då den liknar bensodiazepiner. Använder även receptfri Melatonin för att få en mer naturlig sömn. Melatonin är ett naturligt hormon som finns i kroppen som styr bl.a sömnen.

Venlafaxin hjälper mot depressionen, men även den skulle jag kunna dra ner på. När jag mått som sämst har jag haft maxdos, plus en antidepressiv till (Mirtazapin), men den har jag slutat med. Men drar jag ner på Venlafaxinet får jag en form av ångest, så jag gör inte det medan jag trappar ner Iktorivil.

Haldol bör jag också behålla, för tar jag inte den blir jag paranoid och ”rädd” på nått sätt.

OBS! Tänk på att de flesta psykofarmaka verkar individuellt o en del kanske funkar toppen på någon, men en annan upplever svåra biverkningar. Jag har skrivit en liten recension om hur jag upplevde dom. Min nuvarande psykiater är väldigt klok, o säger att man bör testa sig fram på egen hand vilka doser som passar (inom rimliga gränser naturligtvis).


5-HTP (5-hydroxitryptofan), antidepressiv. Betyg: 💊💊
Biverkningar: Ont i magen
Finns ej i FASS

Säljs som kosttillskott i större delen av världen. Omvandlas direkt till serotonin i kroppen. Blev lite piggare av det. Kan finnas risk för serotonergt syndrom om man blandar det med andra antidepressiva. Jag fick lite ont i magen av dom också.


Abilify (Aripirazol), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Apati, känslokyla, tillbakadragenhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607011416

Abilify har jag haft i två perioder. Första gången kände jag ingenting av den, men andra gången skulle jag försöka ersätta Haldolen med Abilify, eftersom min ryggvärk möjligen berodde på Haldolen. Tog den i 3-4 månader då, men drog mig undan mer o mer. Förlorade hela känslolivet också. Sen efter jag slutat med den så satt de här hemskheterna i ca 3 månader till, fastän jag återinsatte Haldolen.


Akineton (Biperiden), mot extrapyramidala biverkningar orsakade av neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Psykos, paranoia
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600130000048

Akineton fick jag också mot ryggvärken som möjligen orsakades av Haldol. En liten dos fick jag, men det tog bort hela verkan från Haldolen. Dessutom fick jag mindre psykoskänslor när jag tog den.


Ansopal (Kloralhydrat), sömnmedel. Betyg: 💊💊
Biverkningar: Trötthet, huvudvärk
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=AP_00011129

Slår nästan knock-out på en så visst kan man sova, men det är inte värt biverkningarna. Avregistrerat.


Anvifen (Phenibut), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Trötthet
Finns ej i FASS

Ett ryskt preparat utvecklat för kosmonauter. Verkar något lugnande, men verkar vara olika från olika personer. Har kommit några rapporter om beroende.


Atarax (Hydroxizin), ångestdämpande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19570405000021

Atarax är en mild lugnande tablett som är helt ok mot vissa typer av ångest o oro. Men jag har alltid varit i behov av starkare saker…


Aurorix (Moklobemid), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000096

Aurorix är en annan typ av antidepressiv, en s.k MAO-hämmare, som sägs vara särskilt bra mot social fobi också. Så den ville jag naturligtvis prova. Men den hjälpte inte mot den sociala fobin, men helt ok mot depressionen.


Concerta (Metylfenidat), för ADD. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20021101000328

Jag har en mild form av ADD, alltså koncentrationsstörningar, men utan hyperaktivitet som vid ADHD. Concerta hjälper mig att kunna koncentrera mig mer, men eftersom jag mest blir behandlad med ”nedåtpreparat” är denna inte aktuell längre. Dessutom är det ett form av amfetaminpreparat.


Dormicum (Midazolam), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000225000223

Midazolam ges bara sjukhus och inför operationer, men jag har haft det i tablettform och de fungerar helt ok att sova på.


Efedrin (Efedrin), uppiggande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Svettningar,
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20030804000795

Uppiggande men är inte längre receptfritt.


Efexor (Venlafaxin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Svettningar, sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19970822000046

Venlafaxin har jag haft större delen av livet, och den fungerar riktigt bra mot depressionen. Det är troligen det kraftigaste antidepressiva preparatet registrerat i Sverige. När jag gjort paus o provat andra antidepressiva, så har jag alltid gått tillbaka till Venlafaxin.


Elvanse (Dexamfetamin), för ADD. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20140730000124

Även amfetamin hjälper mot koncentrationssvårigheter, men det har ju sina biverkningar och man kan bli beroende av det.


Esucos (Dixyrazin), neuroleptika. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19640930000022

Esucos finns inte längre på den svenska marknaden och det är lite synd, då den hjälpte mig rätt bra mot paranoian och är mildare än Haldolen.


Fenemal (Fenobarbital), lugnande. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731109000056

Fenemal är en gammal barbiturat som fortfarande används mot främst epilepsi, men även som lugnande. Men nackdelarna med den är för stora, dessutom verkade den inte särskilt mycket.


Fontex (Fluoxetin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: – Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19961108000027

Av någon anledning ville jag testa Fluoxetin istället för Venlafaxin en period, men den var inte lika bra, så jag bytte tillbaka. Fluoxetin gick under namnet Prosac i USA o sades vara ett s.k ”lyckopiller” utan biverkningar. Jag hatar benämningen ”lyckopiller”…


GABA (GABA), lugnande. Betyg: 💊
Biverkningar: –
Finns ej i FASS

Mycket inom vårt nervsystem styrs av GABA eller γ-aminosmörsyra o då tänker man ju att man bara kan fylla på med sånt. Men rent GABA passerar inte blod/hjärn-barriären, så det krävs enorma mängder för att det ska ge någon form av effekt. Det är en bluff som säljs som kosttillskott.


Haldol (Haroperidol), neuroleptika. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19611229000030

Haldol är en gammal och stark medicin, men den hjälper mig mycket bra mot min paranoia. Känd för svåra biverkningar, men jag har faktiskt inte fått några. Det där med ryggen tror jag inte längre har något med Haldolen att göra. Men det är känt för sin fruktade biverkan tardiv dyskinesi, o det vill man ju inte utveckla…


Halcion (Triazolam), insomningsmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19861212000015

Halcion finns inte längre på den svenska marknaden, men det är ett sömnmedel med väldigt kort halveringstid, och ganska snabb ”kick”. Tanken med det var att det ska ha försvunnit på morgonen.


Heminevrin (Klometiazol), lugnande. Betyg: 💊
Biverkningar: Stickningar i ansiktet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19680209000025

Heminevrin verkade inte ett dugg mer än att det började sticka en massa i området runt näsan. Ges ibland till svårt alkoholiserade o en del kallar det för ”torrfylla”, men det var endast obehagligt.


Imovane (Zopiklon), insomningsmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910816000058

Imovane är den vanligaste insomningstabletten o den fungerar oftast bra, men numera behöver jag den sällan. Kan skapa ett visst beroende.


Inderal (Propranolol), ångestdämpande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19651125000031

Propranolol är egentligen en medicin för hjärtat, en s.k betablockerare, men verkar genom att sänka puls och blodtryck och är på så sätt lite lugnande.


Iktorivil (Klonazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19741101000060

Min äldsta trotjänare som jag försöker bli kvitt numera. Jag har i princip varit helt ångestfri sen jag började med bensodiazepiner. Det är en väldigt bra medicin, men som sagt kan man utveckla tolerans emot den och man blir beroende.


Leponex (Klozapin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Psykos, rädsla
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19890317000026

Klozapin är en av de vanligaste medicinerna mot schizofreni, vilken jag inte har diagnosticerats med, endast schizoaffektivt syndrom. Men på mig så utlöser klozapin istället psykos. Den är inget för mig…


Koffein (Koffein), uppiggande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Hjärtklappning
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19730302000030

Nästan ett måste för alla på morgonen! Dricker man inte mycket kaffe eller energidryck finns det att köpa receptfritt kosttilskott.


Lergigan (Prometazin), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19530228000028

En lite mildare ångestdämpande, helt ok för lättare oro.


Lobac Natt (Amobarbital), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Möjligt beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=AP_00011298

Ett gammalt avregistrerat sömnmedel av typen barbiturater. Ok att sova på.


Lyrica (Pregabalin), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607000731

En toppenmedicin! Jag blev mycket socialare av denna samtidigt som den verkar lugnande. Men man blir tyvärr beroende av den. O många säger att de snabbt utvecklar tolerans mot Lyrica. Används även mot epilepsi och vissa typer av nervsmärtor.


Melatonin (Melatonin), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20170420000059

Melatonin är ett naturligt hormon som styr sömnen. Det är numera receptfritt i Sverige och jag sover bättre på det.


Modiodal (Modafinil), uppiggande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20011005000203

Modafinil är ett mildare alternativ till t.ex amfetamin och bidrar även till till koncentrationen. Finns viss risk att det kan utlösa psykoser.


Mogadon (Nitrazepam), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670509000016

En lite starkare sömntablett som numera är avregistrerad i Sverige. Fungerar att sova på men skapar lätt ett beroende.


Neurol (Valeriana), lugnande. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19350321000011

Väldigt milt lugnande preparat som säljs receptfritt. Fungerar möjligen om man inte har några andra mediciner.


Neurontin (Gabapentin), lugnande. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000010

En svagare variant av Lyrica, jag tycker inte den fungerar särskilt bra.


Nozinan (Levomepromazin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Medvetslöshet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19590602000051

Ett mycket starkt neuroleptika jag fick för att sova på. Stod i köket och diskade efter att ha tagit kvällsdosen, när allt bara svartnade o jag faller ihop på golvet o kan inte resa mig. Ligger där utslagen o vaknar 12 timmar senare, givetvis nerkissad…


Propavan (Propiomazin), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Dåsighet på morgonen
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600628000017

En vanlig sömntablett som inte skapar beroende. Tycker den är helt ok. Många säger dock att de upplever myrkrypningar i framförallt benen.


Remeron (Mirtazapin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000132

Den här fick jag redan 1997 men då hjälpte den inte. Men den hjälper lite ihop med venlafaxin när man är svårt deprimerad. Denna kombination kallas ibland för ”California Rocket Fuel”. Kan vara lite svår att sluta med och jag la på mig några extra kilon när jag fick den.


Risperdal (Risperidon), neuroleptika. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Viktuppgång, trötthet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19931230000028

Risperdal hjälpte mot min paranoia, men jag blev så trött av den, så den kunde jag inte fortsätta med. Misstänker att även den bidrog till min viktuppgång.


Rohypnol (Flunitrazepam), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19880205000146

Denna ökända sömntablett är numera avregistrerad på svenska marknaden. Men visst, den funkar att sova på, men är naturligtvis väldigt beroendeframkallande.


Seroquel (Quetiapin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20080416000041

Den här var tänkt att jag skulle sova på, men den funkade inte, den gav mig bara ca 5 kg extra att bära på. Används främst mot psykossjukdomar.


Seroxat (Paroxetin), antidepressiv. Betyg: 💊💊
Biverkningar: – Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910620000077

Trodde denna skulle hjälpa mot min sociala fobi som jag hade, men funkade enbart lite mot depressionen.


Sobril (Oxazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731214000088

Ett av de vanligaste lugnande preparaten. Svagare än t.ex diazepam och klonazepam men funkar bra mot medelsvår ångest. Beroendeframkallande.


Spravato (Esketamin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20181012000036

Ett alternativ till ECT-behandling. Ges på sjukhus, o jo, det känns ungefär som efter en period med ECT. Man känner sig ”nyduschad o fräsch”. Men effekten satt bara i ca 3 månader på mig o det är inte bra att ta för ofta.


Stesolid (Diazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670228000038

Kanske det vanligaste lugnande preparatet. Det fungerar bra men man blir beroende av det.


Stilnoct (Zolpidem), insomningsmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000064

En ganska vanlig insomningstablett. Mer ökänd än Imovane för att kunna kunna ge minnesluckor och liknande besvär. Men den funkar att sova på, det finns risk för beroende.


Synefrin (Synefrin), uppiggande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
Finns ej i FASS

Ersatte efedrin när det förbjöds, men är inte lika kraftigt. Finns att köpa som receptfri hälsokost.


Tegretol (Karbamazepin), lugnande. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19650902000011

Egentligen en epilepsimedicin, men jag fick den som lugnande och mot mina aggressionsutbrott som främst drabbade min pappa, men jag tyckte inte den fungerade särskilt bra.


Temesta (Lorazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19800125000040

Kraftigt ångestdämpande men jag tror den förskrivs med stor försiktighet numera. Beroendeframkallande.


Theralen (Alimemazin), sömnmedel – 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Dåsighet på morgonen, muntorrhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19630202000034

Lugnande mot medelsvår ångest, men jag får den för att sova ordentligt o det fungerar fint. Ett minus är muntorrheten som drabbar tandhälsan, men jag har hittat en bra dos för att slippa den. Fungerar mot oro också samt är det en form av neuroleptika.


Tolvon (Mianserin), antidepressiv. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19900202000021

Min första antidepressiva medicin, men den hjälpte inte mycket. Vidareutvecklingen Mianserin är bättre.


Xanor (Alprazolam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19860425000102

Kungen av ångestdämpande, men väldigt beroendeframkallande. Xanor verkar snabbt men sitter inte i så länge. Jag hade depottabletter att ta 3 ggr dagligen, men bytte sen till Iktorivil som man bara behöver ta en gång om dagen.


Xyrem (GHB), sömnmedel. Betyg: 💊💊
Biverkningar: Beroende, medvetslöshet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607004715

En absolut sista utväg för sömnkontroll o ges i allmänhet bara till personer med narkolepsi. Det i princip söver ner en, men jag tycker inte det är någon vidare kvalitet på sömnen. Dessutom kan man bli svårt beroende av det.


Zeldox (Ziprasidon), neuroleptika. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19980610000011

Ett ganska svagt neuroleptika, på mig fungerade det inte särskilt effektivt, men heller inga biverkningar.


Zyprexa (Olanzapin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19960927000102

Denna hemska medicin blev jag nästan tvingad på, men hade ändå testat den förr eller senare. Den hjälpte inte ett dugg, men gjorde mig väldigt överviktig.