58. Cerium (Ce)

57. Lantan (La) <— 58. Cerium (Ce) —> 59. Praseodym (Pr)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cerium
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerium

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 140,116 u
Utseende: Silvervit

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 6.770 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 6.55 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 1 071 K (798 °C)
Kokpunkt: 3 699 K (3 426 °C)
Molvolym: 20,69 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 5,46 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 414 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 26.94 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 185 (-) pm
Kovalent radie: 165 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Xe] 4f1 5d1 6s2
e per skal: 2, 8, 18, 19, 9, 2

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: +1, +2, +3, +4
Oxider (basicitet): Mild bas
Elektronegativitet (Paulingskalan): 1,12
Elektronegativitet (Allenskalan):

Diverse

Kristallstruktur: double hexagonal closepacked (dhcp) β-Ce, face-centered cubic (fcc) γ-Ce
Ljudhastighet: 2 100 m/s
Termisk expansion: γ, poly: 6.3 µm/(m⋅K) (at r.t.)
Värmeledningsförmåga: 11.3 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 1,15·106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: β, poly: 828 nΩ⋅m (at r.t.)
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet: +2450.0×10−6 cm3/mol (293 K)
Youngs modul: γ form: 33.6 GPa
Skjuvmodul: γ form: 13.5 GPa
Bulks modul: γ form: 21.5 GPa
Poissons konstant: γ form: 0.24
Mohs hårdhet: 2,5
Vickers hårdhet: 210–470 MPa
Brinells hårdhet: 186–412 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7440-45-1

Historia

Namnursprung: after dwarf planet Ceres, itself named after Roman deity of agriculture Ceres
Förutsägelse:
Upptäckt: Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger (1803)
Första isolation: Carl Gustaf Mosander (1838)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalverinstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
134Ce{syn}3.16 dε134La
136Ce0.186%Stabil
138Ce0.251%Stabil
139Ce{syn}137.640 dε139La
140Ce88.449%Stabil
141Ce{syn}32.501 dβ141Pr
142Ce11.114%Stabil
143Ce{syn}33.039 hβ143Pr
144Ce{syn}284.893 dβ144Pr

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_cerium


Cerium

Cerium är ett grundämne med tecknet Ce och atomnummer 58, som är en järnliknande lättantändlig metall. Grundämnet tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.

Historia

De båda svenskarna Jöns Jacob Berzelius och Wilhelm Hisinger fann 1803 ett nytt ämne, ceria (oren ceriumoxid) vilket de uppkallade efter asteroiden Ceres, upptäckt 1801. Efter publicering av upptäckten hävdades att Martin Heinrich Klaproth hade hunnit före, men svenskarnas avhandling beskrev ceriumjorden mycket mer ingående. Metalliskt cerium framställdes första gången 1875 av W. F. Hillebrand och T. H. Norton.

Egenskaper

Cerium är en grå, metallglänsande mjuk metall som blir matt i luften. Den saknar biologisk roll, men varken metallen eller dess föreningar är giftiga.

Framställning och förekomst

Cerium framställs dels av cerit, dels och i större mängd av fosfatmineralet monazit. Detta finns i stora mängder, t.ex. i form av monazitsand i Brasilien och North Carolina. Halten i jordskorpan beräknas till 40–60 ppm (g/ton). Metallen kan framställas genom reduktion av ceriumfluorid med kalcium, eller smältelektrolys av ceriumklorid.

Användning

Cerium används i små mängder i vissa legeringar. Ceriumföreningar används i bildrör till färg-TV-apparater. Cerium(III)oxid används som tillsats till diesel då den katalyserar oxidation av kolmonoxid. Den används även som katalysator i självrengörande köksugnar och som krackningskatalysator inom den petrokemiska industrin.

Lättantändligheten gör cerium användbart vid framställning av pyrofora legeringar t.ex. för tänddon. Cerium i form av ceriumnitrat kan användas för tillverkning av nät i gasglödljus (glödstrumpor) samt i form av oxalat eller sulfat för framställning av gula färger vid porslinstillverkning.

H-fraserH228, H302 + H312 + H332, H315, H319, H335
P-fraserP210, P240, P241, P261, P264, P270, P271, P280, P301 + P312, P302 + P352
P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P322, P330, P332 + P313, P337 + P313
P362, P370 + P378, P403 + P233, P405, P501
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*