57. Lantan (La)

56. Barium (Ba) <— 57. Lantan (La) —> 58. Cerium (Ce)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantan
https://en.wikipedia.org/wiki/Lanthanum

Generella egenskaper

Relativ atommassa: 138,9055 u
Utseende: Silvervit

Fysikaliska egenskaper

Densitet (vid rumstemperatur): 6.162 g/cm3
Densitet (vid smältpunkten): 5.94 g/cm3
Aggregationstillstånd: Fast
Smältpunkt: 1 193 K (920 °C)
Kokpunkt: 3 730 K (3 457 °C)
Molvolym: 22,39 × 10-6 m3/mol
Smältvärme: 6,2 kJ/mol
Ångbildningsvärme: 414 kJ/mol
Molär värmekapacitet: 27.11 J/(mol·K)

Atomära egenskaper

Atomradie: 195 (-) pm
Kovalent radie: 169 pm

Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration: [Xe] 5d1 6s2
e per skal: 2, 8, 18, 18, 9, 2

Kemiska egenskaper

Oxidationstillstånd: 0, +1, +2, +3
Oxider (basicitet): (stark bas)
Elektronegativitet (Paulingskalan): 1.10

Diverse

Kristallstruktur: Hexagonal
Ljudhastighet: 2 475 m/s
Termisk expansion: α, poly: 12.1 µm/(m⋅K) (at r.t.)
Värmeledningsförmåga: 13.4 W/(m⋅K)
Elektrisk konduktivitet: 1,26·106 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet: α, poly: 615 nΩ⋅m (at r.t.)
Magnetism: Paramagnetisk
Magnetisk susceptibilitet:
Youngs modul: α form: 36.6 GPa
Skjuvmodul: α form: 14.3 GPa
Bulks modul: α form: 27.9 GPa
Poissons konstant: α form: 0.280
Mohs hårdhet: 2,5
Vickers hårdhet: 360–1750 MPa
Brinells hårdhet: 350–400 MPa

Identifikation

CAS-nummer: 7439-91-0

Historia

Upptäckt: Carl Gustaf Mosander (1838)

Isotoper

Iso­topFörekomstHalveringstid (t1/2)SönderfallSönderfallsprodukt
137La{syn}6×104 yε137Ba
138La0.089%1.05×1011 yε
β
138Ba
138Ce
139La99.911%Stabil

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_lanthanum


Lantan

Lantan är ett grundämne och en lantanoid, och tillhör de sällsynta jordartsmetallerna. Dessa metaller har en stor efterfrågan inom bland annat elektronikindustrin.

Historia

Lantan upptäcktes 1839 när svensken Carl Gustaf Mosander isolerade lantanoxid ur ceria (oren ceriumoxid). Han fann att endast en del av den bildade oxiden kunde lösas i salpetersyra då han upphettade ceriumnitrat. Den lösliga oxiden kallade han lantana. År 1841 separerade han lantana i lantana och didymia, varav den senare kom sedan han separerat ytterligare. Namnet kommer från grekiska lanthano, att ligga gömd. Lantana upptäcktes oberoende av Axel Erdmann år 1839.

Egenskaper

Lantan är en silvervit metall som är mjuk och plastisk och kan formas med kniv. Den saknar biologisk funktion och är obetydligt giftig.

Förekomst och framställning

Lantan förekommer i lantanoidmineral, t.ex. monazit, bastnäsit och cerit, och halten i jordskorpan är ca 40 ppm. Metallen kan framställas genom reduktion av vattenfri lantanklorid med litium.

Användning

Lantan används i vissa legeringar och värmebeständiga material. En blandning av lantan med olika lantanoider kallas mischmetall, vilken bl. a. används som gnistbildare i tänddon.

H-fraserH228, H261
P-fraserP210, P231+P323, P280, P370+P378, P402+P404, P501
Periodic Table Videos
http://www.periodicvideos.com/

Speak Your Mind

*