Bensodiazepiner

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är läkemedel som används mot ångest, sömnsvårigheter och som kramplösande. De är väldigt beroendeframkallande, och det är det som jag håller på att trappa ner, för att sen försöka sluta helt med de. De fungerar utmärkt mot ångest, men man kan behöva höja dosen efter en tids användning, men det har jag själv sluppit.

Jag fick de runt år 2000 och det började med att jag tyvärr missbrukade de på egen hand. Men sedan höll psykiatrikerna med om att jag verkligen var i behov av de, så jag fick det under kontrollerade förhållanden och har skött mig sen dess. Annars är det populärt i missbrukarkretsar.

Men man kan alltid titta på kemin bakom de…
Det som tillverkarna (då menar jag inte läkemedelsbolagen, utan de lite mer skumma…) utnyttjar, är att de bara byter ut en atom eller grupp i molekylen, o vips, så har man en helt ny substans, som inte är olaglig.Preparat som verkar på samma sätt som bensodiazepiner

Dessa preparat, verkar på samma sätt som bensodiazepiner, men har en annan kemisk struktur. På 90-talet fick jag själv hur mycket Imovane (zopiklon) och Stilnoct (zolpidem) som helst, då man ansåg att de inte alls var beroendeframkallande. Men nu är man mer försiktig med dom.


Imidazopyridiner


Pyrazolopyrimidiner


Cyklopyrroloner


Bensodiazepinantagonister

Viktiga formler

Atomens uppbyggnad

A = Masstalet
Z = Antal protoner, atomnumret
N = Antal neutroner

Måttenheter

m = Massa (kg)
M = Molmassa (g/mol)
n = Substansmängd (mol)
c = Koncentration (kg/dm3) (mol/dm3 (Molar))
V = Volym (dm3,liter)
ρ = Densitet (kg/dm3)
T = Temperatur (K, Kelvin)
p = Tryck (Pa, Pascal)
E = Energi (J, Joule)

Räkna med substansmängd och molmassa

m = M * n
M = m / n
n = m / M

Räkna koncentration

n = c * V,
c = n / V
V = n / c

Räkna med pH/pOH

pH = −log (H+)
c(H+) = 10pH
pOH = −log (OH)
c(OH) = 10pOH

Allmänna gaslagen

p * V = n * R * T
V = n * R * T/p
p = n * R * T/V
Allmänna gaskonstanten; R = 8,3144621 J/mol/K

Bildningsentalpi och entropi

ΔH = förändring i entalpi
ΔH0 = förändring i entalpi vid standardtillstånd

ΔS = förändring i entropi
ΔS0 = förändring i entropi vid standardtillstånd

Kemisk jämvikt

K = Jämviktskonstanten
Q = Koncentrationskvoten, Reaktionskvot

K = Produkter/Reaktanter med koncentration, c, i Molar.

Vattnets protolyskonstant
Kw = 10-14 vid 25 °C
pKw = -log10Kw = 14 vid 25 °C

Ka = Syrakonstanten
pKa = −logKa
Ka= 10−pKa

Kb = Baskonstanten
pKb = −logKb
Kb= 10−pKb

Linuxövningar

Kommandon att lära sig

sudo (SUperuser DO) – kör som root
ls – (LiSt) listar kataloger och filer
cd – (Change Directory) – öppna katalog
echo – (ECHO) skriver en text
mkdir – (MaKe DIRectory) skapa en katalog
touch – (TOUCH) skapa en ny fil
rm – (ReMove) ta bort fil
rmdir – (ReMove DIRectory) – ta bort tomma kataloger
pwd – (Print Working Directory) visar vägen till den katalog man befinner sig i
cp – (CoPy) kopiera fil
mv – (MoVe) flytta fil
clear – (CLEAR) – tömmer fönster
man – (MANual) – visar manual till ett program
apt – (Advance Package Tool)
history – (HISTORY) – visar tidigare skriva fraser
reboot – (REBOOT) – startar om systemet
whoami (WHO AM I) visar vem man är inloggad som
passwd (PASSWorD)
cat
zip
unzip
wget
top
history
wc
chown
apt
reboot
chmod
grep
locate
hostname
df
netstat
fdisk
nano
alias
curl
diff
exit
find
finger
free
grep
groups
gzip
head
kill
less

more
ping
ps
shutdown
ssh
tail
tar
top
uname

Hemelektronik

Jag byggde om mitt hemelektroniksystem (TV, reciever, TV-spel och mediaspelare), o skriver ner vilka inställningar man gör för att titta på rätt enhet. Jag funderar på att köpa en Raspberry Pi (en liten billig dator), o bygga o designa min egen mediaspelare, men det får bli ett framtidsprojekt.

Nu ser inställningarna ut som följande…

Radio
Reciever: Radio

TV-sändningar
TV-Input: Antenn
Reciever: AV1

Se/lyssna från datorn
TV-Input: HDMI1 (behövs inte vid enbart ljud)
Reciever: HDMI1

Blu-rayspelare 1, med display
TV-Input: HDMI1
Reciever: HDMI2

Blu-rayspelare 2, för skivor
TV-Input: HDMI1
Reciever: HDMI3

Chromecast
TV-Input: HDMI1
Reciever: HDMI4

Playstation 2
TV-Input: AV1
Reciever: AV1

Super Nintendo
TV-Input: HDMI2
Reciever: AV1

Projektor
Projektor/TV: Byt HDMI-kabeln från recieverns output, till HDMI/VGA-adaptern kopplad till projektorn
Reciever: Beror på vilken källa

VHS-spelaren från 1986 använder jag bara som klocka… 😁

Intressanta artiklar

Länkar till intressanta artiklar jag stött på…

24 maj, 2023
Strange star system may hold first evidence of an ultra-rare ’dark matter star’

6 maj, 2023
Scientists Say They’ve Finally Solved Stephen Hawking’s Black Hole Paradox

26 april, 2023
How the Big Bang model was born

23 april, 2023
Is Time Travel Possible?

20 april, 2023
This String Theory ”Star” Looks And Acts Exactly Like a Black Hole

17 april, 2023
Gravity can transform into light, mind-bending physics paper suggests

13 april, 2023
Understanding the Higgs Mechanism — How Particles Acquire Mass

11 april, 2023
Bizarre object 10 million times brighter than the sun defies physics, NASA says
BREAKING: For the First Time EVER Physicists observe ’negative mass’
Colliding Neutron Stars Created a Sphere So Perfect It’s Shocked Physicists
Gravitational waves could reveal hidden histories of black holes
The impossibility of dying according to quantum physics- Explained

10 april, 2023
Scientists discover possible connection between human brain and cosmos on a quantum scale

9 april, 2023
According to science, time doesn’t exist (but that’s okay)
Scientists Discover A Multidimensional Universe Inside The Human Brain
Scientists discover possible connection between human brain and cosmos on a quantum scale

7 april, 2023
Quantum computers can’t teleport things—yet

6 april, 2023
Energy Jet Traveling 7 Times The Speed of Light Appears To Break The Laws of Physics
Everything You Need to Know About the Multiverse
New Spin on Famous Physics Experiment Shows Light Interfering With Its Own Past

5 april, 2023
2 merging supermassive black holes spotted at ’cosmic noon’ in early universe
Ingredients for life discovered in Perseus molecular cloud in space 1,000 light-years from Earth

4 april, 2023
Turns out “Nothing” doesn’t exist. Instead, there is “quantum foam”

2 april, 2023
Scientists Defy Physics, Pulling Energy Straight Out of Thin Air

29 mars, 2023
The largest black hole ever discovered can fit 30 billion suns. We found it with gravity and bent light

23 mars, 2023
Scientists Finally Manipulate Quantum Light, Fulfilling Einstein’s 107-Year-Old Dream

9 mars, 2023
Even with quantum entanglement, there’s no faster-than-light communication

21 december, 2022
Quantum Experiment Breaks Reality By Seeing Two Versions Of Reality Existing At The Same Time

12 december, 2022
Groundbreaking Discovery: Human Brain builds structures in 11 dimensions

28 november, 2022
New controversial theory: Past, present, future exist simultaneously
Physicists: We Are On The Verge Of Discovering Fifth Dimension And It Will Change Everything We Know About Physics
Scientists Successfully Sent A Particle Back in Time Using A Quantum Computer
This is Huge: Scientists Successfully ‘Warp’ Time In The Lab, Based On Einstein’s Theory

2 november, 2022
Simulation Suggests 68 Percent of the Universe May Not Actually Exist

10 oktober, 2022
Quantum entanglement wins 2022’s Nobel Prize in physics

19 september, 2022
Big Bang may have created’mirror universe’ where time runs backwards

2 juli, 2022
Australian scientists put the quantum world on a microchip

3 mars, 2022
The true meaning of Einstein’s most famous equation: E=mc²

24 februari, 2022
White holes: What we know about black holes’ neglected twins

9 november, 2021
When light flashes for a quintillionth of a second, things get weird

30 maj, 2021
New nuclear fusion test overcomes “exhaust problem”

27 maj, 2021
Scientists find dark matter “bridges” that may reveal future of our galaxy

27 april, 2021
Warp drives: Physicists investigate faster-than-light space travel

21 april, 2021
Does science tell the truth?

4 april, 2021
Scientists may have found the secret to invisibility

10 september, 2020
The Big Freeze: How the universe will die

Odaterat
Gaze Upon the Brutal Beauty of Four Massive Black Holes About to Crash
How Max Planck Discovered Quantum Theory

Labbrapporter

Skoluppgift:
Laboration 1 – Kemi 1; Separera ämnen, homogen och heterogen blandning
http://richardhandl.com/files/Kemi/Laboration%201%20-%20Separera%20%C3%84mnen.docx

Medicinering:
Laboration 2 – Tillverka fintritrering av klonazepam
http://richardhandl.com/files/Kemi/Laboration%202%20-%20Flytande%20Iktorivil.docx

Psykofarmaka

Jag är i behov av flera mediciner och är inte främmande för att prova nya. Jag tror alltid det finns någon som verkar bättre o det kommer nya titt som tätt. Men nu är jag nöjd o har jag en helt ok cocktail. Man ska naturligtvis hålla sig till minsta möjliga dos, så man får så lite biverkningar som möjligt. Jag blev intresserad av psykiatri och psykofarmaka efter ett tag när jag själv drabbades.

Jag har ätit bensodiazepiner i över 20 år dagligen och är beroende av dom, men jag håller på att trappa ner, framförallt bensodiazepinen klonazepam (Iktorivil). I 17 år har jag gått på 4 mg om dagen men har som tur är inte utvecklat någon tolerans mot dom, vilket annars är mycket vanligt o då slutar de hjälpa om man inte höjer dosen, o det funkar inte i längden att hålla på och höja hela tiden. Men beroende har jag blivit.

För 4 år sedan ville jag börja minska ner på den, då jag troligen har växt ifrån min GAD samt fick jag en ännu bättre medicin (Lyrica), o villkoret för att få Lyrica var att jag försöker sätta ut Iktorivilen. Idag ligger jag på 0,5 mg Iktorivil dagligen. Det är mycket jobbigt o svårt och kan vara livsfarligt att göra för stora steg i nertrappningen, därför har det tagit så lång tid. Nu ska jag stanna på 0,5 mg i minst ett halvår.

Jag har även tagit allt för hög dos Theralen för att sova på o det har funkat men har blivit dåsig på morgonen o helt torr i munnen. Men nu har jag hittat att 1,75 ml, motsvarande 70 mg, är en perfekt dos för mig. Sover bra och blir inte torr i munnen. Behöver sällan mina Imovane (insomningstablett) mer, och det är lika bra, då den liknar bensodiazepiner. Använder även receptfri Melatonin för att få en mer naturlig sömn. Melatonin är ett naturligt hormon som finns i kroppen som styr bl.a sömnen.

Venlafaxin hjälper mot depressionen, men även den skulle jag kunna dra ner på. När jag mått som sämst har jag haft maxdos, plus en antidepressiv till (Mirtazapin), men den har jag slutat med. Men drar jag ner på Venlafaxinet får jag en form av ångest, så jag gör inte det medan jag trappar ner Iktorivil.

Haldol bör jag också behålla, för tar jag inte den blir jag paranoid och ”rädd” på nått sätt.

Uppdatering 2022-06-06; Haldol utbytt mot Invega, p.g.a Parkinsonliknande biverkningar.

Uppdatering 2024-05-08; Har gått tillbaka till 2 mg Iktorivil. Ångesten och abstinensen var för kraftig för att hålla mig på endast 0,5 mg. Invega fungerar fint istället för Haldol. Melatoninet har jag satt ut då det bara var en placeboeffekt.

OBS! Tänk på att de flesta psykofarmaka verkar individuellt o en del kanske funkar toppen på någon, men en annan upplever svåra biverkningar. Jag har skrivit en liten recension om hur jag upplevde dom. Min nuvarande psykiater är väldigt klok, o säger att man bör testa sig fram på egen hand vilka doser som passar (inom rimliga gränser naturligtvis).

Betygen är följande:
💊 Fungerar inte, hemska biverkningar
💊💊 Fungerar knappt, men ger heller inga biverkningar
💊💊💊 Fungerar hyfsat
💊💊💊💊 Fungerar mycket bra
💊💊💊💊💊 Toppenmedicin


5-HTP (5-hydroxitryptofan), antidepressiv. Betyg: 💊💊
Biverkningar: Ont i magen
Finns ej i FASS

Säljs som kosttillskott i större delen av världen. Omvandlas direkt till serotonin i kroppen. Blev lite piggare av det. Kan finnas risk för serotonergt syndrom om man blandar det med andra antidepressiva. Jag fick lite ont i magen av dom också.


Abilify (Aripirazol), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Apati, känslokyla, tillbakadragenhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607011416

Abilify har jag haft i två perioder. Första gången kände jag ingenting av den, men andra gången skulle jag försöka ersätta Haldolen med Abilify, eftersom min ryggvärk möjligen berodde på Haldolen. Tog den i 3-4 månader då, men drog mig undan mer o mer. Förlorade hela känslolivet också. Sen efter jag slutat med den så satt de här hemskheterna i ca 3 månader till, fastän jag återinsatte Haldolen.


Akineton (Biperiden), mot extrapyramidala biverkningar orsakade av neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Psykos, paranoia
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600130000048

Akineton fick jag också mot ryggvärken som möjligen orsakades av Haldol. En liten dos fick jag, men det tog bort hela verkan från Haldolen. Dessutom fick jag psykos, så som hallucinationer.


Ansopal (Kloralhydrat), sömnmedel. Betyg: 💊💊
Biverkningar: Trötthet, huvudvärk
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=AP_00011129

Slår nästan knock-out på en så visst kan man sova, men det är inte värt biverkningarna. Avregistrerat.


Anvifen (Phenibut), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Trötthet
Finns ej i FASS

Ett ryskt preparat utvecklat för kosmonauter. Verkar något lugnande, men verkar vara olika från olika personer. Har kommit några rapporter om beroende.


Atarax (Hydroxizin), ångestdämpande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19570405000021

Atarax är en mild lugnande tablett som är helt ok mot vissa typer av ångest o oro. Men jag har alltid varit i behov av starkare saker…


Aurorix (Moklobemid), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000096

Aurorix är en annan typ av antidepressiv, en s.k MAO-hämmare, som sägs vara särskilt bra mot social fobi också. Så den ville jag naturligtvis prova. Men den hjälpte inte mot den sociala fobin, men helt ok mot depressionen.


Buspar (Buspiron), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19991229000057
Något lugnande.


Concerta (Metylfenidat), för ADD. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20021101000328

Jag har en mild form av ADD, alltså koncentrationsstörningar, men utan hyperaktivitet som vid ADHD. Concerta hjälper mig att kunna koncentrera mig mer, men eftersom jag mest blir behandlad med ”nedåtpreparat” är denna inte aktuell längre. Dessutom är det ett form av amfetaminpreparat.


Dormicum (Midazolam), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000225000223

Midazolam ges bara sjukhus och inför operationer, men jag har haft det i tablettform och de fungerar helt ok att sova på.


Efedrin (Efedrin), uppiggande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Svettningar
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20030804000795

Uppiggande men är inte längre receptfritt.


Efexor (Venlafaxin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Svettningar, sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19970822000046

Venlafaxin har jag haft större delen av livet, och den fungerar riktigt bra mot depressionen. Det är troligen det kraftigaste antidepressiva preparatet registrerat i Sverige. När jag gjort paus o provat andra antidepressiva, så har jag alltid gått tillbaka till Venlafaxin.


Elvanse (Dexamfetamin), för ADD. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20140730000124

Även amfetamin hjälper mot koncentrationssvårigheter, men det har ju sina biverkningar och man kan bli beroende av det.


Esucos (Dixyrazin), neuroleptika. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19640930000022

Esucos finns inte längre på den svenska marknaden och det är lite synd, då den hjälpte mig rätt bra mot paranoian och är mildare än Haldolen.


Fenemal (Fenobarbital), lugnande. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731109000056

Fenemal är en gammal barbiturat som fortfarande används mot främst epilepsi, men även som lugnande. Men nackdelarna med den är för stora, dessutom verkade den inte särskilt mycket.


Fontex (Fluoxetin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19961108000027

Av någon anledning ville jag testa Fluoxetin istället för Venlafaxin en period, men den var inte lika bra, så jag bytte tillbaka. Fluoxetin gick under namnet Prosac i USA o sades vara ett s.k ”lyckopiller” utan biverkningar. Jag hatar benämningen ”lyckopiller”…


GABA (GABA), lugnande. Betyg: 💊
Biverkningar: –
Finns ej i FASS

Mycket inom vårt nervsystem styrs av GABA eller γ-aminosmörsyra o då tänker man ju att man bara kan fylla på med sånt. Men rent GABA passerar inte blod/hjärn-barriären, så det krävs enorma mängder för att det ska ge någon form av effekt. Det är en bluff som säljs som kosttillskott.


Haldol (Haroperidol), neuroleptika. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Parkinsonism, tremor
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19611229000030

Haldol är en gammal och stark medicin, men den hjälpte mig mycket bra mot min paranoia. Känd för svåra biverkningar, som jag började känna av 2022. Och det är känt för sin fruktade biverkan tardiv dyskinesi, o det vill man ju inte utveckla…


Halcion (Triazolam), insomningsmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19861212000015

Halcion finns inte längre på den svenska marknaden, men det är ett sömnmedel med väldigt kort halveringstid, och ganska snabb ”kick”. Tanken med det var att det ska ha försvunnit på morgonen.


Heminevrin (Klometiazol), lugnande. Betyg: 💊
Biverkningar: Stickningar i ansiktet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19680209000025

Heminevrin verkade inte ett dugg mer än att det började sticka en massa i området runt näsan. Ges ibland till svårt alkoholiserade o en del kallar det för ”torrfylla”, men det var endast obehagligt.


Imovane (Zopiklon), insomningsmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910816000058

Imovane är den vanligaste insomningstabletten o den fungerar oftast bra, men numera behöver jag den sällan. Kan skapa ett visst beroende.


Inderal (Propranolol), ångestdämpande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19651125000031

Propranolol är egentligen en medicin för hjärtat, en s.k betablockerare, men verkar genom att sänka puls och blodtryck och är på så sätt lite lugnande.


Iktorivil (Klonazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19741101000060

Min äldsta trotjänare som jag försöker bli kvitt numera. Jag har i princip varit helt ångestfri sen jag började med bensodiazepiner. Det är en väldigt bra medicin, men som sagt kan man utveckla tolerans emot den och man blir beroende.


Invega (Paliperidon), neuroleptika. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20060513000021

Fick denna istället för Haldol 2022 och den fungerar utmärkt. Jag mår bättre än på Haldol. Men får dock hålla lite koll på vikten.


Leponex (Klozapin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Psykos, rädsla
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19890317000026

Klozapin är en av de vanligaste medicinerna mot schizofreni, vilken jag inte har diagnosticerats med, endast schizoaffektivt syndrom. Men på mig så utlöser klozapin istället psykos. Den är inget för mig…


Koffein (Koffein), uppiggande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Hjärtklappning
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19730302000030

Nästan ett måste för alla på morgonen! Dricker man inte mycket kaffe eller energidryck finns det att köpa receptfritt kosttillskott.


Lamictal (Lamotrgin), lugnande. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000095

Verkade inte fungera på mig. Något lugnare kanske.


Latuda (Lurasidon), neuroleptika. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20121003000089

Ingen nämnvärd effekt på mig, en ganska svag medicin.


Lergigan (Prometazin), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19530228000028

En lite mildare ångestdämpande, helt ok för lättare oro.


Libromide (Kaliumbromid), lugnande. Betyg 💊💊
Biverkningar: Bromism
https://www.fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=20120810000022

Lugnande medel sen 1800-talet. Ordineras endast till djur numera. Visst blir man lite trött, men det är farligt i längden.


Lobac Natt (Amobarbital), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Möjligt beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=AP_00011298

Ett gammalt avregistrerat sömnmedel av typen barbiturater. Ok att sova på.


Lyrica (Pregabalin), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607000731

En toppenmedicin! Jag blev mycket socialare av denna samtidigt som den verkar lugnande. Men man blir tyvärr beroende av den. O många säger att de snabbt utvecklar tolerans mot Lyrica. Används även mot epilepsi och vissa typer av nervsmärtor.


Melatonin (Melatonin), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20170420000059

Melatonin är ett naturligt hormon som styr sömnen. Det är numera receptfritt i Sverige och jag sover bättre på det.


Modiodal (Modafinil), uppiggande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20011005000203

Modafinil är ett mildare alternativ till t.ex amfetamin och bidrar även till till koncentrationen. Finns viss risk att det kan utlösa psykoser.


Mogadon (Nitrazepam), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670509000016

En lite starkare sömntablett som numera är avregistrerad i Sverige. Fungerar att sova på men skapar lätt ett beroende.


Neurol (Valeriana), lugnande. Betyg: 💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19350321000011

Väldigt milt lugnande preparat som säljs receptfritt. Fungerar möjligen om man inte har några andra mediciner. För mig är det värdelöst…


Neurontin (Gabapentin), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000010

En svagare variant av Lyrica, jag tycker inte den fungerar särskilt bra.


Nozinan (Levomepromazin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Medvetslöshet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19590602000051

Ett mycket starkt neuroleptika jag fick för att sova på. Stod i köket och diskade efter att ha tagit kvällsdosen, när allt bara svartnade o jag faller ihop på golvet o kan inte resa mig. Ligger där utslagen o vaknar 12 timmar senare, givetvis nerkissad…


Propavan (Propiomazin), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Dåsighet på morgonen
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600628000017

En vanlig sömntablett som inte skapar beroende. Tycker den är helt ok. Många säger dock att de upplever myrkrypningar i framförallt benen.


Reagila (Kariprazin), neuroleptika. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20160305000090

Gav ingen nämnvärd effekt på mig.


Remeron (Mirtazapin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000132

Den här fick jag redan 1997 men då hjälpte den inte. Men den hjälper lite ihop med venlafaxin när man är svårt deprimerad. Denna kombination kallas ibland för ”California Rocket Fuel”. Kan vara lite svår att sluta med och jag la på mig några extra kilon när jag fick den.


Risperdal (Risperidon), neuroleptika. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Viktuppgång, trötthet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19931230000028

Risperdal hjälpte mot min paranoia, men jag blev så trött av den, så den kunde jag inte fortsätta med. Misstänker att även den bidrog till min viktuppgång.


Rohypnol (Flunitrazepam), sömnmedel. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19880205000146

Denna ökända sömntablett är numera avregistrerad på svenska marknaden. Men visst, den funkar att sova på, men är naturligtvis väldigt beroendeframkallande.


Seroquel (Quetiapin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20080416000041

Den här var tänkt att jag skulle sova på, men den funkade inte, den gav mig bara ca 5 kg extra att bära på. Används främst mot psykossjukdomar.


Seroxat (Paroxetin), antidepressiv. Betyg: 💊💊
Biverkningar: Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910620000077

Trodde denna skulle hjälpa mot min sociala fobi som jag hade, men funkade enbart lite mot depressionen.


Sobril (Oxazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731214000088

Ett av de vanligaste lugnande preparaten. Svagare än t.ex diazepam och klonazepam men funkar bra mot medelsvår ångest. Beroendeframkallande.


Spravato (Esketamin), antidepressiv. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20181012000036

Ett alternativ till ECT-behandling. Ges på sjukhus, o jo, det känns ungefär som efter en period med ECT. Man känner sig ”nyduschad o fräsch”. Men effekten satt bara i ca 3 månader på mig o det är inte bra att ta för ofta.


Stesolid (Diazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670228000038

Kanske det vanligaste lugnande preparatet. Det fungerar bra men man blir beroende av det.


Stilnoct (Zolpidem), insomningsmedel. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000064

En ganska vanlig insomningstablett. Mer ökänd än Imovane för att kunna kunna ge minnesluckor och liknande besvär. Men den funkar att sova på, det finns risk för beroende.


Synefrin (Synefrin), uppiggande. Betyg: 💊💊💊
Biverkningar: –
Finns ej i FASS

Ersatte efedrin när det förbjöds, men är inte lika kraftigt. Finns att köpa som receptfri hälsokost.


Tegretol (Karbamazepin), lugnande. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19650902000011

Egentligen en epilepsimedicin, men jag fick den som lugnande och mot mina aggressionsutbrott som främst drabbade min pappa, men jag tyckte inte den fungerade särskilt bra.


Temesta (Lorazepam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19800125000040

Kraftigt ångestdämpande men jag tror den förskrivs med stor försiktighet numera. Beroendeframkallande.


Theralen (Alimemazin), sömnmedel – 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Dåsighet på morgonen, muntorrhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19630202000034

Lugnande mot medelsvår ångest, men jag får den för att sova ordentligt o det fungerar fint. Ett minus är muntorrheten som drabbar tandhälsan, men jag har hittat en bra dos för att slippa den. Fungerar mot oro också samt är det en form av neuroleptika.


Tolvon (Mianserin), antidepressiv. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19900202000021

Min första antidepressiva medicin, men den hjälpte inte mycket. Vidareutvecklingen Mirtazapin är bättre.


Xanor (Alprazolam), lugnande. Betyg: 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19860425000102

Kungen av ångestdämpande, men väldigt beroendeframkallande. Xanor verkar snabbt men sitter inte i så länge. Jag hade depottabletter att ta 3 ggr dagligen, men bytte sen till Iktorivil som man bara behöver ta en gång om dagen.


Xyrem (GHB), sömnmedel. Betyg: 💊💊
Biverkningar: Beroende, medvetslöshet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607004715

En absolut sista utväg för sömnkontroll o ges i allmänhet bara till personer med narkolepsi. Det i princip söver ner en, men jag tycker inte det är någon vidare kvalitet på sömnen. Dessutom kan man bli svårt beroende av det.


Zeldox (Ziprasidon), neuroleptika. Betyg: 💊💊
Biverkningar: –
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19980610000011

Ett ganska svagt neuroleptika, på mig fungerade det inte särskilt effektivt, men heller inga biverkningar.


Zyprexa (Olanzapin), neuroleptika. Betyg: 💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19960927000102

Denna hemska medicin blev jag nästan tvingad på, men hade ändå testat den förr eller senare. Den hjälpte inte ett dugg, men gjorde mig väldigt överviktig.


Linuxprogram

Samlar lite snabbkommandon för att ominstallera program i mitt Linux-system om jag återställer det. Så slipper jag googla runt nästa gång… För Debian, Ubuntu, Mint, m.m.

Drivrutiner, codecs m.m

Restricted areas (mediacodecs, m.m)
sudo apt update
sudo apt install ubuntu-restricted-extras

FFmpg (mediacodecs, m.m)
sudo apt update
sudo apt install ffmpeg

DVD dekryptering
sudo apt update
sudo apt install libdvd-pkg
sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg
sudo apt install libdvdcss && libdvdcss2

Flatpak (Installationsprogram)
sudo apt update
sudo apt install flatpak

Snap (Installationsprogram)
sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref
sudo apt update
sudo apt install snapd


Grafik

Electric (ECAD)
sudo apt update
sudo apt install electric

Blender (3D-grafikprogram)
sudo apt update
sudo apt install blender

Evince (Dokumentvisare)
sudo apt update
sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3
sudo apt update
sudo apt install evince

FreeCAD (CAD-program)
sudo apt update
sudo apt install freecad

Gimp (Bildredigering)
sudo apt update
sudo apt install gimp

Krita (Ritprogram)
sudo apt update
sudo apt install krita

LibreCAD (CAD-program)
sudo apt update
sudo apt install librecad

Master PDF Editor (PDF-redigering)
Ladda ned DEB-fil: https://code-industry.net/free-pdf-editor/#get

Nomacs (Bildvisare)
sudo apt update
sudo apt install nomacs


Internet

BlueGriffon (HTML-redigerare)
Ladda ned DEB-fil: http://bluegriffon.org/#download

Chromium (Webbläsare)
sudo apt update
sudo apt install chromium-browser

qBittorrent (Fildeningsprogram)
sudo apt update
sudo apt install qbittorrent

WickrPro (Krypterad kommunikation)
sudo apt update
sudo snap install wickrpro

Zoom (Videosamtal)
Ladda ned DEB-fil: https://zoom.us/download?os=linux


Video & DVD

Handbrake (DVD-ripparprogram)
sudo apt update
sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends handbrake-gtk

MediaInfo (Kollar info om mediafiler)
Använd Programhanteraren

K3b (DVD-brännarprogram)
sudo apt update
sudo apt install k3b

Kodi (Multimedia)
sudo apt update
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa
sudo apt update
sudo apt install kodi

OpenShop Video Editor (Videoredigering)
sudo apt update
sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa
sudo apt update
sudo apt install openshot-qt

Kdenlive (Videoredigering)
sudo apt update
sudo apt install kdenlive

Subtitle Edit (Redigera undertexter, med översättning)
sudo apt update
sudo snap install --edge subtitle-edit

Subtitle Editor (Redigera undertexter)
sudo apt update
sudo apt install subtitleeditor

VLC (Mediaspelare)
sudo apt update
sudo apt install vlc


Ljud

Audacity (Ljudredigering)
sudo apt update
sudo snap install audacity

MP3Gain, GUI (normaliserar mp3-filer)
Ladda ned EXE-fil: http://mp3gain.sourceforge.net/download.php
Kör via Wine

YouTube to MP3-Converter (YouTube-konverterare)
Ladda ned DEB-fil: https://www.mediahuman.com/youtube-to-mp3-converter/


Kemi & Vetenskap

ACD/ChemSketch (Kemiprogram)
Ladda ned EXE-fil: https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/download.php
Kör via Wine

Avogadro (Rita 3D-molekyler)
sudo apt update
sudo apt install avogadro
sudo apt install openbabel

Kalzium (Kemiberäkningar)
sudo apt update
sudo apt install kalzium

Stellarium (Astronomiprogram)
sudo apt update
sudo apt install stellarium


Övrigt

BleachBit (Rensar datorn)
sudo apt update
sudo apt install bleachbit

Gedit (Anteckningar)
sudo apt update
sudo apt install gedit

Tea Time (Äggklocka)
sudo apt update
sudo apt install kteatime

VeraCrypt (Krypteringsverktyg)
Ladda ned DEB-fil: https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html

Virtual Box (För att köra Windows)
sudo apt update
sudo apt install virtualbox

Wine (För att köra Windows-program)
sudo apt update
sudo apt install wine


Tillägg till Firefox & Chromium

AdBlock & uBlock (Annonsblockerare)
https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/adblock-plus/
https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/ublock-origin/

https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-%E2%80%94-best-ad-blocker/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=sv
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=sv

Video DownloadHelper & Privatkopiera (Firefox)
https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/video-downloadhelper/
https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/privatkopiera/

Kemiprogram

ACD/ChemSketch

ChemSketch från ACD Labs är det dominerande programmet för att rita molekyler. Finns enbart till Windows, men kan köras i Linux med hjälp av Wine. Finns en gratis- och en betalversion för runt $900.

https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/index.php


Avogadro

Rita molekyler i 3D. Finns både till Windows, Mac och Linux. Gratis.

https://avogadro.cc/


Kalzium

Program med olika beräkningar och all data om grundämnen. Finns enbart för Linux. Gratis.

https://edu.kde.org/kalzium/


ChemDoodle

Rita molekyler, både i 2D och 3D. Finns till både Windows, Mac och Linux. Kostar $12-$15 i månaden.

https://www.chemdoodle.com/

Linux

Tux, Linux’s maskot

Vad är Linux

Jag försöker få så många som möjligt att lämna Windows och gå över till Linux. För varje ny dator man köper (ej Mac) så betalar man ca 1 300 kr för operativsystemet Windows. De flesta tänker inte på det och är vana med Windows. Men det finns så mycket bättre alternativ…

Linux är ett av dom! Linux finns i en hel uppsjö av varianter (distributioner) och fördelarna med Linux är att det är säkrare, snabbare, enklare, helt gratis och inga störande annonser i. Finns det inga nackdelar då? Jo, det enda jag kan tänka mig, är att vissa stora och avancerade spel, som t.ex Diablo III och World of Warcraft, inte fungerar i Linux. Själv spelar jag aldrig datorspel längre, men vill du t.ex lägga patiens är det inga problem. Drivrutiner till hårdvara är nästan aldrig något problem längre. Hårdvarutillverkarna har motvilligt tvingats till att utveckla drivrutiner till Linux också, eller så gör skickliga frivilliga det. På alla mina (bärbara) datorer har det aldrig varit något problem med drivrutiner till hårdvaran. Jag köpte t.ex ett digitalt mikroskop som man kopplade in i USB-porten och det var bara att använda vilket webbkamera-program man vill, och en extern DVD-spelare som fungerar med vilket DVD-program som helst.

Nästan alla program är också gratis till Linux, och det ofta medföljande (annars är det lätt att installera) Gimp är minst lika bra som det över 5 000 kr dyra Photoshop för hemanvändare. LibreOffice finns förinstallerat i vissa distributioner (annars hämtar du bara det gratis) så du slipper köpa ett Office-paket.

Vem tjänar på Linux då? Svar; Ingen tjänar särskilt mycket på Linux, utan det bygger på öppen källkod, som intresserade programmerare över hela världen hjälps åt knåpar på tillsammans frivilligt.

Jag var också en av dom som var tveksamma till Linux först, men numera har jag raderat Windows helt.

Läs mer om Linux;
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linux
http://linuxsweden.nu/
https://www.linux.org/

Intresserad?
Ta då och testa Linux först! Ladda ned och kör det från ett USB-minne utan att det påverkar ditt Windows-system!

Olika distributioner av Linux

Bestäm först vilken distribution (distro), som det heter, du vill börja med. Vissa är lite mer avancerade och en del är väldigt nybörjarvänliga.

Jag har provat långt ifrån alla själv. Här finns en ännu mer komplett lista; https://myhsts.org/tutorial-list-of-all-linux-operating-system-distributions.php.

Jag rekommenderar Linux Mint att börja med. För vissa Linuxdistributioner så får du dessutom välja skrivbord. Det spelar ingen större roll vilken du väljer (själv föredrar jag den som kallas Cinnamon i Linux Mint). Se mer om olika skrivbord här; https://sv.ephesossoftware.com/articles/linux/the-12-best-linux-desktop-environments.html

Installera Linux

Ladda sedan hem den den senaste versionen av distributionen som du har valt, du hittar dem lite varstans på nätet (se på resp. hemsida i listan ovan), för Linux Mint är den här; https://linuxmint.com/download.php. Har du en gammal dator (en del före 2010) kan du behöva 32-bitars versionen. Kolla upp detta innan. Många Linux-distributioner funkar bra på gamla datorer.

När du laddat ned det, så behöver du göra en avbild på ett USB-minne (DVD-skiva går också bra, men dessa är ju på väg ut). I Linux Mint minns det en inbyggd USB-avbildskrivare, men till Windows rekommenderar jag programmet Rufus; https://rufus.ie/sv/, det är enkelt och gratis. Så gör du en avbild av iso-filen på USB-minnet.

Starta sedan datorn från USB-minnet. Beroende på vilken dator du har så ska du trycka på knapp när du startar datorn, se; https://www.wikigain.com/boot-menu-option-keys-for-all-laptops-desktops/ och hur du du startar från USB-minnet; https://www.howtogeek.com/129815/beginner-geek-how-to-change-the-boot-order-in-your-computers-bios/. Nu är du redan inne i Linux! Det är inte installerat, utan körs från USB-minnet.

Du kan utvärdera det och testa olika distributioner eller skrivbord innan du installerar det. Installera gör du genom att trycka på ”Installera” på skrivbordet och följer anvisningarna. Men du kanske fortfarande inte vill lämna Windows helt? Kanske du spelar en del tunga spel som kräver Windows? Då kan du installera ditt Linux parallellt med Windows, så att du kan välja vilket du vill köra när du startar datorn. Här finns en mycket bra guide till hur du gör, då det kan vara lite knepigare än att installera det på en tom dator, eller ersätta Windows helt; https://itsfoss.com/guide-install-linux-mint-16-dual-boot-windows/. Välj mellan alternativen, bl.a om du vill ha login och kryptera din hårddisk.

Program i Linux

Nästan alla program är helt gratis till Linux, till skillnad från Windows. Ibland när folk hör talas om Linux så tänker de, att man måste kunna en massa kommandon, men det räcker med 2-3 stycken för att kunna installera progrm. Till dessa använder du ”terminalen”, som påminner om DOS eller kommandotolken i Windows. En del tänker sig Linux som så här…

En massa kryptisk text av kommandon som man måste lära sig…

Men så är det inte, men man bör i.a.f veta vad terminalen är, om man ska installera program. Här skiljer sig kommandona lite beroende på vilken distribution du valt. Men de nedan är de som är baserat på Debian, Ubuntu och Linux Mint. I Linux Mint finns även en programhanterare, där du kan söka efter, och klicka på det program som du vill installera, men alla program finns inte med i den, så i detta fall föredrar jag terminalen.

Så här ser terminalen ut.

Jag kan inte många kommandon själv, och jag föredrar GUI (Graphical User Interface), alltså fönster som man klickar i med musen. Men det finns en del som föredrar att göra det mesta i terminalen. Numera finns nästan alla program som GUI. Men vanligast är att man installerar program från terminalen. I Windows är vi vana vid att ladda ned en EXE-fil och sedan installera programmet, det finns i.o.f en del program i Linux som man kan ladda ned som en DEB-fil och köra installationen precis som en EXE-fil.

Men jag brukar bara leta upp programmet, och på dess hemsida står vad man ska skriva in för att installera det, så är det bara att kopiera och klistra in kommandot i terminalen. Jag har samlat installationskommandona för de program jag använder på en sida; https://www.richardhandl.com/2000/01/01/linuxprogram/, om jag behöver ominstallera mitt system. Som du ser är det i princip bara att skriva: sudo apt install program. Jag kör alltid en uppdatering med sudo apt update innan. Sudo står för ”substitute user do”, alltså att du behöver administratörsrättigheter för att installera programmet. Så får du också ange lösenordet som du valde vid installationen. Sen sköter det sig mer eller mindre själv än att du eventuellt måste godkänna en del ändringar, och du behöver inte starta om datorn efter varje programinstallation. En del program kräver att man hämtar t.ex ”repository ppa”, eller att du installerar det med ”snap”, men detta står på hemsidan och även det är bara att kopiera och klistra in.

Sedan hittar du programmet i menyn under den kategori det passar i. Om du vill köra program som är till för Windows, så använder du ”Wine” (sudo apt install wine) och kör terminalen i det fönster där Windows-programmets EXE-fil ligger, och bara skriver; wine program.exe. Har du en gång kört setup.exe, så ligger oftast programmet under ”Wine” i menyn och du kan klicka för att starta det.

Om detta är så bra, varför använder inte alla Linux?

Ja, varför? Svaret är, för att då kan ju inte Microsoft och andra mjukvaruföretag tjäna pengar… Linux är öppen källkod och ingen tjänar pengar på det. Nog för att jag själv är kapitalist, men det är pengar som styr och marknaden fungerar så. Jag har i.a.f slutat att ge mina pengar till Bill Gates för något så värdelöst som Windows och Office, när det finns gratis alternativ!

Övrigt och nyheter

En liten musikspelare jag gjorde som en app i Linux; https://www.richardhandl.com/2000/01/01/mediaspelare/

Lite länkar

https://www.richardhandl.com/2000/01/01/linux-lankar/

Complete list of all known isotopes of the elements, with properties about them

 1. Isotoper of Hydrogen (H)
 2. Isotopes of Helium (He)
 3. Isotopes of Litium (Li)
 4. Isotopes of Beryllium (Be)
 5. Isotopes of Boron (B)
 6. Isotopes of Carbon (C)
 7. Isotopes of Nitrogen (N)
 8. Isotopes of Oxygen (O)
 9. Isotopes of Fluorine (F)
 10. Isotopes of Neon (Ne)
 11. Isotopes of Sodium (Na)
 12. Isotopes of Magnesium (Mg)
 13. Isotopes of Aluminium (Al)
 14. Isotopes of Silicon (Si)
 15. Isotopes of Phosphorus (P)
 16. Isotopes of Sulfur (S)
 17. Isotopes of Chlorine (Cl)
 18. Isotopes of Argon (Ar)
 19. Isotopes of Potassium (K)
 20. Isotopes of Calcium (Ca)
 21. Isotopes of Scandium (Sc)
 22. Isotopes of Titanium (Ti)
 23. Isotopes of Vanadium (V)
 24. Isotopes of Chromium (Cr)
 25. Isotopes of Manganese (Mn)
 26. Isotopes of Iron (Fe)
 27. Isotopes of Cobalt (Co)
 28. Isotopes of Nickel (Ni)
 29. Isotopes of Copper (Cu)
 30. Isotopes of Zinc (Zn)
 31. Isotopes of Gallium (Ga)
 32. Isotopes of Germanium (Ge)
 33. Isotopes of Arsenic (As)
 34. Isotopes of Selenium (Se)
 35. Isotopes of Bromine (Br)
 36. Isotopes of Krypton (Kr)
 37. Isotopes of Rubidium (Rb)
 38. Isotopes of Strontium (Sr)
 39. Isotopes of Yttrium (Y)
 40. Isotopes of Zirconium (Zr)
 41. Isotopes of Niobium (Nb)
 42. Isotopes of Molybdenum (Mo)
 43. Isotopes of Technetium (Tc)
 44. Isotopes of Ruthenium (Ru)
 45. Isotopes of Rhodium (Rh)
 46. Isotopes of Palladium (Pd)
 47. Isotopes of Silver (Ag)
 48. Isotopes of Cadmium (Cd)
 49. Isotopes of Indium (In)
 50. Isotopes of Tin (Sn)
 51. Isotopes of Antimony (Sb)
 52. Isotopes of Tellurium (Te)
 53. Isotopes of Iodine (I)
 54. Isotopes of Xenon (Xe)
 55. Isotopes of Cesium (Cs)
 56. Isotopes of Barium (Ba)
 57. Isotopes of Lanthnum (La)
 58. Isotopes of Cerium (Ce)
 59. Isotopes of Praseodymium (Pr)
 60. Isotopes of Neodymium (Nd)
 61. Isotopes of Promethium (Pm)
 62. Isotopes of Samarium (Sm)
 63. Isotopes of Europium (Eu)
 64. Isotopes of Gadolinium (Gd)
 65. Isotopes of Terbium (Tb)
 66. Isotopes of Dysprosium (Dy)
 67. Isotopes of Holmium (Ho)
 68. Isotopes of Erbium (Er)
 69. Isotopes of Thulium (Tm)
 70. Isotopes of Ytterbium (Yb)
 71. Isotopes of Lutetium (Lu)
 72. Isotopes of Hafnium (Hf)
 73. Isotopes of Tantalum (Ta)
 74. Isotopes of Tungsten (W)
 75. Isotopes of Rhenium (Re)
 76. Isotopes of Osmium (Os)
 77. Isotopes of Iridium (Ir)
 78. Isotopes of Platinum (Pt)
 79. Isotopes of Gold (Au)
 80. Isotopes of Mercury (Hg)
 81. Isotopes of Thallium (Tl)
 82. Isotopes of Lead (Pb)
 83. Isotopes of Bismuth (Bi)
 84. Isotopes of Polonium (Po)
 85. Isotopes of Astatine (At)
 86. Isotopes of Radon (Rn)
 87. Isotopes of Francium (Fr)
 88. Isotopes of Radium (Ra)
 89. Isotopes of Actinium (Ac)
 90. Isotopes of Thorium (Th)
 91. Isotopes of Protactinium (Pa)
 92. Isotopes of Uranium (U)
 93. Isotopes of Neptunium (Np)
 94. Isotopes of Plutonium (Pu)
 95. Isotopes of Americium (Am)
 96. Isotopes of Curium (Cm)
 97. Isotopes of Berkeleum (Bk)
 98. Isotopes of Californium (Cf)
 99. Isotopes of Einsteinium (Es)
 100. Isotopes of Fermium (Fm)
 101. Isotopes of Mendelevium (Md)
 102. Isotopes of Nobelium (No)
 103. Isotopes of Lawrencium (Lr)
 104. Isotopes of Rutherfordium (Rf)
 105. Isotopes of Dubnium (Db)
 106. Isotopes of Seaborgium (Sg)
 107. Isotopes of Bohrium (Bh)
 108. Isotopes of Hassium (Hs)
 109. Isotopes of Meitnerium (Mt)
 110. Isotopes of Darmstadtium (Ds)
 111. Isotopes of Roentgenium (Rg)
 112. Isotopes of Copernicium (Cn)
 113. Isotopes of Nihonium (Nh)
 114. Isotopes of Flerovium (Fl)
 115. Isotopes of Moscovium (Mc)
 116. Isotopes of Livermorium (Lv)
 117. Isotopes of Tennessine (Ts)
 118. Isotopes of Oganesson (Og)